Izglītības un kultūras iestādes

Privātīpašnieka atjaunota baltajos padebešos raugās Taunogas muiža — skola, kur savulaik glabājies baronu Manteifeļu ģimenes dokumentu arhīvs.

Te kultūras nams, kurā mitinās pašdarbības kolektīvi, kurus savulaik vadījis nu jau mūžībā aizgājušais ievērojamais diriģents un komponists Antons Matvejāns, tagad viņa iesākto turpina jaunie. Tepat pagasta padome un kopā satupuši daudzstāvu nami, bērnudārzs, divi feldšeru punkti, Dricānos un Pilcenē.

Click to listen highlighted text!