Kaunatas apvienības pārvalde

Kaunatas apvienības pārvaldes vadītājs

Jānis Aleksāns, tālr. 64640431, 26451063, e-pasts janis.aleksans@griskani.lv

Pieņemšanas laiks: mēneša katra otrā un ceturtā otrdiena 10.00 – 12.00.
Kaunatas pagasta administratīvajā ēkā,
Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov.
Pieteikšanās apvienības lietvedībā, tālr.64667000
e-pasts: kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv
uz vadītāja vai vietnieku tālr. un e-pastu.

Vadītāja vietnieks saimnieciskajos jautājumos

Sergejs Bašmakovs, tālr. 29224840,
e-pasts sergejs.basmakovs@kaunata.lv

Pieņemšanas laiks: mēneša katra otrā un ceturtā otrdiena 10.00 – 12.00.
Kaunatas pagasta administratīvajā ēkā,
Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov.
Pieteikšanās apvienības lietvedībā, tālr.64667000
e-pasts: kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv
uz vadītāja vai vietnieku tālr. un e-pastu.

Vadītāja vietnieks plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas jautājumos

Oļegs Kvitkovskis, tālr. 26136507, e-pasts olegs.kvitkovskis@cornaja.lv

Pieņemšanas laiks: mēneša katra otrā un ceturtā otrdiena 10.00 – 12.00.
Kaunatas pagasta administratīvajā ēkā,
Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov.
Pieteikšanās apvienības lietvedībā, tālr.64667000
e-pasts: kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv
uz vadītāja vai vietnieku tālr. un e-pastu.

Vecākais lietvedis

Janīna Kairiša, tālr. 64667000, e-pasts janina.kairisa@kaunata.lv

Galvenā grāmatvede

Ināra Graudumniece – Viļuma, tālr. 64667002, e-pasts inara.graudumniece@kaunata.lv

Galvenās grāmatvedes vietniece

Iveta Broliša, t. 64667002, 64637558, e-pasts iveta.brolisa@cornaja.lv

Projektu koordinators

Regīna Trūle, tālr. 64667002, e-pasts: regina.trule@kaunata.lv

Ceļu būvtehniķis

Daivis Rudzgailis, tālr. 22403080; e-pasts: daivis.rudzgailis@kaunata.lv

E-pasts

kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Adrese

Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4622

Rekvizīti

Reģistrācijas Nr. 40900027411

Banka: A/S „Swedbank”

Norēķinu konts: LV78TREL981476500300B

Noderīgi materiāli

Kaunatas apvienības pārvaldes shēma
Kaunatas pagastu apvienības nolikums
Par pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienību pagastos
Pārskats paŗ 2022. gada budžeta izpildi
Kaunatas pagastu apvienības budžets 2022
Kaunatas pagastu apvienības budžets 2020

Kaunatas apvienībā ir pieci pagasti

Noklikšķini uz pagasta kartē, lai izpētītu vairāk!

Rēzeknes novada karte
Griškānu pagasts Čornajas pagasts Mākoņkalna pagasts Kaunatas pagasts Stoļerovas pagasts
Click to listen highlighted text!