Izglītības un kultūras iestādes

Kaunatas pagastā darbojas vidusskola, pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”, Kaunatas tautas nams un Dubuļu klubs, ambulance, aptieka, jauniešu centrs „Buras”, vairāki veikali, sociālo pakalpojumu punkts, divas bibliotēkas. Pagasta tūrisma informācijas centrs atrodas jauniešu centra „Buras” ēkā, Rāznas ielā 34, Kaunatas ciemā.

Kaunatas skola dibināta 19.gs. astoņdesmitajos gados, kā trīsklasīgā skola ar vienu skolotāju. Pieaugot skolēnu skaitam, to paplašina par sešgadīgo, bet 1944. gadā sāk darboties 7. klase. 1953. gadā skola kļūst par divplūsmu vidusskolu, pirmais izlaidums notiek 1956. gadā. Uzbūvēta trīsstāvu piebūve, internāta korpuss un sporta halle.

Kaunatas vidusskolu ir absolvējuši pirmais atjaunotās Latvijas Republikas tieslietu ministrs Viktors Skudra, bijusī Armēnijas veselības ministre S. Sarkisjana, Latvijas radio režisore Antonija Apele, profesors Jāzeps Brolišs, Rēzeknes slimnīcas virsārsts Jāzeps Korsaks, ārsti Gunārs Kazeļņiks, Ernests Štekels u.c., uzņēmējs, 8. Saeimas deputāts Antonijs Zunda, koktēlnieks Jānis Igovens u.c. Skola ieguvusi Eiropas veselību veicinošās skolas nosaukumu. Skolēni piedalās dažādos Eiropas Savienības projektos, darbojas pulciņos, piedalās kora, skolas deju kolektīvu, folkloras kopas, vokāli instrumentāla ansambļa darbībā.

Kaunatas pagastā aktīvi darbojas vairākas biedrības: biedrība „Rāzna Plus”, jauniešu biedrība „Lead 4 Real”, biedrība „Ezerrieksts – 2012”, lauku ģimeņu biedrība “Ābele”, biedrība “Rāznas nacionālā biedrība”, mednieku biedrība “Līpukolns”, izglītības, kultūras un sporta biedrība “Aktīvu cilvēku centrs”.

Click to listen highlighted text!