Uzņēmējdarbība

Administratīvajā centrā Maltā labi attīstīta infrastruktūra. Vislielāko darba vietu skaitu nodrošina pašvaldības iestādes un uzņēmums. Uzņēmējdarbība galvenokārt orientēta uz tirdzniecību un kokapstrādi. Maltas pagastā darbojas vairāki uzņēmumi, kas nodarbojas ar mežizstrādi un kokapstrādi. Lielākie kokapstrādes uzņēmumi pagastā ir: SIA “ASO Timber”, SIA “Lak-L”, SIA „Latgales taras kompānija”. Ar mežistrādi nodarbojas SIA “Gabo” un SIA “Liska”, ar kokmateriālu tirdzniecību un iepirkšanu - SIA “Sakarnieks” un SIA “Silva”. Celtniecības uzņēmumi – SIA „Maltas celtnieks”, SIA „Inteko Wood”.

Zemnieku saimniecību kopējā platība – 1217,6 ha, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 783,6, meža zemes platība –226,1 ha.

Spēcīgākās zemnieku saimniecības Maltas pagastā ir:

  • z/s “Rītausma” – piena un gaļas lopkopība,
  • z/s “Bitīte”- lopkopība,
  • z/s “Ilzīte” – piena lopkopība,
  • SIA “Liska” – graudkopība (lielākais graudu ražotājs pagastā), papildus kokapstrāde, transporta pakalpojumi,
  • z/s „ Marākāni” lopkopība, graudkopība.

Zemnieku saimniecības galvenokārt specializējas augkopībā – graudaugu, kartupeļu un daudzgadīgo zālāju audzēšanā, lopkopībā – liellopu (t.sk. slaucamās govis), cūku, aitu un zirgu audzēšanā, putnkopībā, kā arī biškopībā.

"Malny Vylki"

Aivars ir podnieks jau vairākās paaudzēs. Darbnīcā “Malny Wylky” var redzēt tradicionālo darbu tapšanas procesu no virpošanas ar kājminamo virpu līdz to apdedzināšanai bedres tipa malkas ceplī svēpējuma tehnikā. Vēsma Ušpele ir keramiķe un māksliniece, darbojas gleznotāju apvienībā V.I.V.A, piedalījusies daudzās izstādēs gan Latvijā, gan ārzemēs. Aivara gleznieciski atturīgā keramika un Vēsmas fantastiski košās eļļas gleznas viena otru radoši papildina, tūristi no šejienes aizbrauc iedvesmoti, ne par velti “Malny wylky” ir viens no populārākajiem tūrisma objektiem Rēzeknes novadā.

Click to listen highlighted text!