Ozolaines pagasts

8043.1 ha

Pagasta kopējā platība

317.2 ha

ūdeņi

1860 ha

meži

4513.5 ha

l/s izmantojamā zeme

1780

Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2022)

Ozolaines pagasts atrodas Rēzeknes novada centrālajā daļā uz dienvidrietumiem no Rēzeknes pilsētas. Pagasta teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes dzelzceļa līnija: Berlīne — Varšava — Viļņa — Daugavpils — Rēzekne — Sanktpēterburga, 1.šķiras valsts nozīmes autoceļi: Krievijas robeža (Grebņeva) — Rēzekne — Daugavpils — Lietuvas robeža (Medumi) un Rēzeknes apvedceļš. Pagasta administratīvais centrs atrodas Balbišu sādžā.

Pagasta teritorijā ir paugurains reljefs (līdz pat 170 m virs jūras līmeņa). Lauksaimniecībā izmantojamām zemēm mijoties ar mežu puduriem, veidojas mozaīkveida dabas ainavas. Atpūtnieki no tuvās un tālās apkārtnes iecienījuši Gaiduļu ezeru, kas vilina ar sakopto krastmalu, tīro ūdeni, labu piebraucamo ceļu un priežu mežu apkārt ezeram.Galvenie derīgie izrakteņi pagasta teritorijā ir smilts un grants, ko iegūst galvenokārt nelielos karjeros un izmanto betona ražošanai un ceļu būvei.

Ozolaines pagasta identitāte

Fotoattēla apraksts nav pieejams.Ozolaines pagasts bija pirmais Rēzeknes novadā, kam tika izveidota sava vizuālā identitāte. Pirmais logo tapa 2006. gadā, kad pēc Ozolaines pagasta padomes izsludinātā konkursa par logo izveidi par uzvarētāju tika izvēlēts Edgara Blinova iesniegtais darbs, kuru pēc komisijas locekļu lūguma autoram vajadzēja tikai nedaudz palabot. 

Laika gaitā Ozolaines pagasta logotips ir mainīts, un tas ir saistīts ar sadarbību starp pagastu un Rēzeknes novadu. 2017. gadā tika apstiprināts mākslinieces Dainas Salmiņas izstrādātais Rēzeknes novada logotips - saules zīmes un datora mātes plates atmiņas bloka stilizācijas apvienojums. Ozolaines pagasta logo tika pielāgots kopīgam stilam, taču ar savu īpašo atšķirīgo zīmi, proti, ozolzīli, veidojot to līdzīgi kā novada logo – no datora mātes plates. Ozolaines pagasta logotipa autore ir māksliniece Daina Salmiņa.

Ozolaines pagasta mājaslapas adrese: www.ozolaine.lv

Click to listen highlighted text!