Pakalpojumi

Maksa par pakalpojumiem

PakalpojumsMērvien.Cena bez PVN) (EUR)PVN (EUR)Cena ar PVN
Ūdensapgāde*1,740,372,11
Kanalizācija*2,030,432,46
Tautas nama telpu noma**h6,901,458,35

Ozolaines tautas nama lielo masku tērpu noma***
24 h10,002,1012,10

Traktora VALTRA 6200 izmantošana****
h35,619,4645,07

Traktora VALTRA T133H izmantošana****
h45,0212,0357,05

*2019. gada 4. aprīļa Rēzeknes novada domes sēdes protokols Nr.8. 40. § “Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Ozolaines pagastā”
** 2019. gada 2. maija Rēzeknes novada domes sēdes protokols Nr.10, 38.§ “Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Ozolaines pagastā pagasta pārvalde””  
***2017.gada 1. jūnija Rēzeknes novada domes sēdes protokols Nr.13, 7.§ “Par lielo masku tērpu nomas maksas apstiprināšanu”
**** 2023. gada 19. janvāra Rēzeknes novada domes pieņemtais lēmums Nr. 89 (prot. Nr.2, 41.§) Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” struktūrvienībā “Ozolaines pagasta pārvalde”

 

Click to listen highlighted text!