Pakalpojumi

Maksa par pakalpojumiem

PakalpojumsMērvien.Cena bez PVN) (EUR)PVN (EUR)Cena ar PVN
Ūdensapgāde*1,640,341,98
Kanalizācija*1,220,261,48
Tautas nama telpu noma**h6,901,458,35

Ozolaines tautas nama lielo masku tērpu noma***
24 h10,002,1012,10

Traktora VALTRA 6200 izmantošana****
h24,535,1529,68

Traktora VALTRA T133H izmantošana****
h30,556,4236,97

*2019. gada 4. aprīļa Rēzeknes novada domes sēdes protokols Nr.8. 40. § “Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Ozolaines pagastā”
** 2019. gada 2. maija Rēzeknes novada domes sēdes protokols Nr.10, 38.§ “Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Ozolaines pagastā pagasta pārvalde””  
***2017.gada 1. jūnija Rēzeknes novada domes sēdes protokols Nr.13, 7.§ “Par lielo masku tērpu nomas maksas apstiprināšanu”
**** 2016. gada 6. oktobra Rēzeknes novada domes sēdes protokols Nr.13, 18.§ “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Ozolaines pagasta pārvaldē”

 

Click to listen highlighted text!