Kontaktinformācija

Viļānu apvienības pārvalde Viļānu pagasts

Viļānu apvienības pārvaldes vadītājsIvars Ikaunieks, tālr. 29285545,
e-pasts ivars.ikaunieks@vilani.lv
Pieņemšanas laiki:
katra mēneša 1. otrdiena 9.00 – 12.00 Viļāni
katra mēneša 2. otrdiena 9.00 – 12.00 Dekšāres pagasts (pēc iepriekšēja pieraksta)
katra mēneša 3. otrdiena 9.00 – 12.00 Sokolku pagasts (pēc iepriekšēja pieraksta)
katra mēneša 4. otrdiena 9.00 – 12.00 Viļāni
Vietnieks plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas jautājumosZoja Žugunova, tālr. 26420159, e-pasts zoja.zugunova@vilani.lv
Pieņemšanas laiki:
katra mēneša 1. otrdiena 9.00 – 12.00 Viļāni
katra mēneša 4. otrdiena 9.00 – 12.00 Viļāni
Vietnieks saimnieciskajos jautājumosRūdolfs Kroičs, tālr. 29357314, e-pasts rudolfs.kroics@vilani.lv
Pieņemšanas laiki:
katra mēneša 1. otrdiena 9.00 – 12.00 Viļāni
katra mēneša 4. otrdiena 9.00 – 12.00 Viļāni
Vecākā lietvedeAnna Strode, tālr. 64628033, e-pasts anna.strode@vilani.lv
Kasiere, maksājumu pieņemšanaJekaterina Cvetkova, tālr. 64662239
Pieņemšanas laiks: pirmdiena 12.00 – 16.30, otrdiena – piektdiena 8.00 – 12.00
Galvenā grāmatvede Ija Visocka, tālr. 64662026, e-pasts ija.visocka@vilani.lv
Galvenās grāmatvedes vietnieceInna Ruba, tālr. 64628032, e-pasts inna.ruba@vilani.lv
Zemes lietu speciālistsLidija Kuzņecova, tālr. 64662424, e-pasts lidija.kuznecova@rezeknesnovads.lv
Darba vieta Viļānu apvienības pārvalde. Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.
Bāriņtiesas loceklisMārīte Ikauniece, tālr. 22386435 
Pieņemšanas laiks:
Dekšāres – trešdiena  8.30 – 12.30 
Sokolki – ceturtdiena 8.30 – 12.30
Viļānu pagasts – darba vieta Viļānu apvienības pārvaldē pirmdiena 12.30 – 16.30
Iveta Reble, tālr. 26167945
Pieņemšanas laiks:
Viļānu pilsēta –  pirmdiena 12.00 – 16.00, trešdiena 9.00 – 13.00
Sociālais darbinieksSilvija Slūka, tālr. 64640148 vai 24871089
Pieņemšanas laiks:
Sokolki – trešdiena, ceturtdiena   
Dekšāres – pirmdiena, otrdiena
Ināra Repša, tālr. 26680014
Darba vieta Viļānu apvienības pārvalde –
Viļānu pagasts – pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena  pēc iepriekšēja pieraksta.
Ieva Elste, tālr. 64615171
Pieņemšanas laiks:
Viļānu pilsēta – otrdiena  8.00 – 12.00; ceturtdiena 8.00 – 17.00  
Ineta Kalniņa  tālr. 27124933
Pieņemšanas laiks:
Viļānu pilsēta –  otrdiena  8.00– 12.00; ceturtdiena 8.00 – 17.00
Aija Āboliņa, tālr. 26695551 
Pieņemšanas laiks:
Viļānu pilsēta –  otrdiena  8.00 – 12.00; ceturtdiena 8.00 – 17.00  
Nadežda Markelova tālr. 64628036
Pieņemšanas laiks:
Viļānu pilsēta – otrdiena  8.00 – 12.00; ceturtdiena 8.00 – 17.00
AdreseKultūras laukums 1A, Viļāni, LV – 4650
Darba laiks8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Viļānu apvienības pārvaldes kases darba laiks: otrdiena, piektdiena 11.00 – 13.00
E-pastsnovads@vilani.lv
Valsts policijaLikumpārkāpumu gadījumā griezties pēc palīdzības jebkurā diennakts laikā, zvanot uz Valsts policijas palīdzības tālruni - 110
Click to listen highlighted text!