Izsludināta pretendentu pieteikšana konkursam “Rēzeknes novada uzņēmums 2023”

22.11.2023

Uzņēmējdarbība

Lai godinātu labākos Rēzeknes novada uzņēmējus, Rēzeknes novada pašvaldība ik gadu rīko konkursu "Rēzeknes novada uzņēmums".  Konkursa mērķis ir noskaidrot un godināt Rēzeknes novada uzņēmējus, kuri aktīvi darbojas novada teritorijā, veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību, ražošanas teritoriju pievilcību, nodarbinātību, sabiedrisko aktivitāti, publisko un privāto sadarbību, darba vides pievilcību, nodrošinot novada uzņēmēju plašāku atpazīstamību, to ražotās produkcijas/pakalpojumu popularizēšanu.

Šogad pretendentus izvirzīs šādās nominācijās:

 • Gada Novada tēla popularizētājs
 • Gada darba devējs
 • Gada Jaunums
 • Gada sadarbības partneris
 • Gada uzņēmums ar jauniešu iesaisti
 • Gada uzņēmums - sporta vai veselības veicinātājs
 • Gada uzņēmums – Izlolots Rēzeknes novadā

Tiesības izvirzīt pretendentus konkursam ir ikvienam iedzīvotājam, uzņēmumu darbiniekiem, iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm, nodibinājumiem un biedrībām, jauniešu centriem un organizācijām, Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm un darbiniekiem, uzņēmējiem un citām institūcijām, iepriekš saņemot izvirzītā pretendenta piekrišanu. Nominācijai “Gada darba devējs” nominantus aicināti izvirzīt darbinieki.

Konkursa pretendentu vērtēšanu veic Rēzeknes novada domes izveidota un apstiprināta vērtēšanas komisija 5 cilvēku sastāvā – Rēzeknes novada domes Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas pārstāvis, Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvis, Rēzeknes novada apvienības pārvaldes pārstāvis, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas speciālists, Rēzeknes novada Jauniešu centra vadītājs. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš tiek izvēlēts pirmajā komisijas sēdē. Vērtēšanas komisija nosaka konkursa vienu vai vairākus uzvarētājus katrā nominācijā, saskaņā ar nolikumā noteiktajiem kritērijiem. Lai noteiktu Konkursa uzvarētājus, vērtēšanas komisija var apmeklēt Konkursa pretendentus to saimnieciskās darbības veikšanas vietās.

Pretendentus konkursam var pieteikt no 2023. gada 19. oktobra līdz 2023. gada 24. novembrim. Aizpildītu pieteikuma anketu (1. pielikums) iespējams iesniegt:

 • ieliekot Rēzeknes novada pašvaldības pastkastītē (Atbrīvošanas alejā 95 A, Rēzeknē) vai jebkurā Rēzeknes novada pagasta pārvaldē
 • Iesniedzot Rēzeknes novada pašvaldībā, lietvedībā (2. stāvs 17. kabinets) vai uzņēmējdarbības attīstības speciālistam (3. stāvs, 25. kabinets)
 • iesūtot pa pastu ar norādi: „Konkursam „Rēzeknes novada uzņēmums””, adrese: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95 A, Rēzeknē, LV-4601
 • sūtot uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv, ar norādi „Konkursam „Rēzeknes novada uzņēmums””
 • aizpildot pieteikuma veidlapu elektroniski TE

Konkursa pieteikuma anketas veidlapa ir pieejama gan papīra formātā Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā un pagastu pārvaldēs, gan elektroniski novada mājaslapā.

Nomināciju ieguvēji publiski pirmo reizi tiek paziņoti tikai svinīgajā pasākumā „Rēzeknes novada uzņēmēju diena” 19. martā.

Kontaktpersonas: Rēzeknes novada Attīstības plānošanas nodaļas uzņēmējdarbības attīstības speciālistes

Liāna Runča: t.: 25740422, e-pasts: liana.runca@rezeknesnovads.lv
Santa Springa: t.: 64607203, e-pasts: santa.springa@rezeknesnovads.lv

Click to listen highlighted text!