Kas notiek Rāznas ezerā?

07.09.2022

Vide un tūrisms
Rāznas bojāgājušie zuši

Reaģējot uz notikumiem sakarā ar masveida zivju bojāeju Rāznas ezerā, notika Rēzeknes novada domes tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas ārkārtas sēde. Sēdē piedalījās Rēzeknes novada domes deputāti, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācijas (DAP) pārstāvji, Valsts vides dienesta Latgales reģionālās pārvaldes pārstāvji, novada Vides fonda padomes locekļi un Valsts zinātniskā institūta “BIOR” speciāliste.

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas ārkārtas sēdē DAP un BIOR sniedza informāciju par situāciju Rāznas ezerā un iespējamiem cēloņiem zušu bojāejai.

Iespējamie cēloņi

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas speciālisti iepriekš zivju bojāeju skaidroja ar netipiski karstu vasaru, ūdens ziedēšanu un skābekļa trūkumu. Ņemot vērā ezera lielumu un specifiku komitejas ārkārtas sēdes laikā tika ieskicēti arī citi iespējamie iemesli, piemēram piesārņojums vai kāda zivju slimība.  Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācijai ir uzdots pasūtīt pētījumu Valsts zinātniskajā institūtā  “BIOR”, lai varētu noskaidrot vai izslēgt kāda faktora iedarbību.

7.septembrī, Valsts zinātniskā institūta “BIOR” pārstāvji sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju un Kaunatas apvienības pārvaldi veiks ūdens, grunts paraugu ņemšanu, kā arī tiks nozvejoti dzīvi zuši, lai varētu veikt nepieciešamās analīzes. Pēc analīžu rezultātu saņemšanas Valsts zinātniskā institūta “BIOR” pārstāvji sniegs detalizētu slēdzienu par saņemtajiem datiem.

Darbi seku novēršanai

Lai novērstu nepatīkamo smaku un nepasliktinātu ekoloģisko situāciju, kā arī atsaucoties uz Veterinārmedicīnas likuma, 21.¹ pantu Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas apvienības pārvalde nodrošina līķu savākšanu un iznīcināšanu. Kaunatas apvienības pārvaldes darbinieki ir novākuši beigtās zivis, tās ir novietotas Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) izsniegtajos metāla konteineros. Zivju novākšanas darbos ir iesaistījušies arī vietējie zvejnieki un biedrību dalībnieki. Kaunatas apvienības pārvalde ir noslēgusi līgumu ar uzņēmumu SIA “GROW ENERGY” par beigto zivju utilizāciju, pakalpojuma izmaksas tiks segtas no pašvaldības Vides fonda līdzekļiem.

Jānorāda, ka šobrīd daudzas beigtās zivis ir palikušas ezera niedrēs, tādēļ Kaunatas apvienības pārvalde un vietējie zvejnieki organizēs beigto zivju savākšanu, izmantojot laivas.

Vienas dienas laikā tika savākti 460 kg beigto zivju. 

Paldies, Kaunatas apvienības pārvaldes pagastu iedzīvotājiem, vietējiem zvejniekiem un iedzīvotājiem par nesavtīgo darbu  bojāgājušo zivju savākšanā. 

Savstarpējā komunikācija un sabiedrības informēšana.

Sēdē visi atzina, ka konstruktīva un ātra komunikācija starp iesaistītajām iestādēm un pašvaldību šādās situācijās ir ļoti nozīmīga. Svarīgi arī laicīgi sniegt informāciju iedzīvotājiem, izmantojot dažādus informācijas kanālus.

Sagatavoja: Jūlija Jurāne, Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: Jūlija Jurāne

Click to listen highlighted text!