Bērzgales pamatskola, Nautrēnu vidusskolas struktūrvienība

Adrese: Bērzgale,Rītupes 25, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612

Tālrunis:  64644627

Epasts:  berzgale@saskarsme.lv

Skolas direktors: Anita Ludborža

Struktūrvienības vadītājs: Irina Žukova

Skolas vēsture:

 • 1896. gadā muižnieks Antonijs Veitko Bērzgalē dibina pirmo trīsklasīgo pamatskolu ar latviešu mācību valodu.
 • Klašu skaits pakāpeniski palielinās: no trīsklasīgās par četrklasīgo, sešklasīgo, septiņgadīgo skolu.
 • No 1953. gada Bērzgales skolai – nepilnās vidusskolas statuss.
 • 1957. gadā Bērzgales skola iegūst vidusskolas statusu.
 • 2001. gadā Bērzgales vidusskolā pēdējais vidusskolas izlaidums.
 • 2001. – 2009. gadam darbojas Bērzgales pamatskola.
 • No 2009. gada 1. septembra Bērzgales pamatskola – Nautrēnu vidusskolas struktūrvienība.
 • Skola ir atradusies vairākās ēkās, bet visilgāk – vecajā muižas ēkā, kurai skolas vajadzībām piebūvēja 2. stāvu un 3. bēniņstāvu.
 • 1990. gada 8. decembrī Bērzgales skola pārceļas uz pašreizējo jauno skolas ēku.

Izglītības programmas:

 • Pamatizglītības programma (kods 21011111).
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, (kods 21015611).
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri integrēti vispārējā pamatizglītības iestādē (kods 21015811).

Interešu izglītības pulciņi Bērzgales pamatskolā:

 • Tautas dejas (1. – 4. kl.), vadītāja - Anita Turlaja;
 • Līnijdejas (5. – 9. kl.), vadītāja - Anita Turlaja;
 • Teātris (1. – 4. kl.), vadītāja - Inga Kroiča;
 • Teātris (5. – 9. kl.), vadītāja - Inga Kroiča;
 • Sporta spēles meitenēm (3. – 9. kl.), vadītāja - Antonija Kroiče;
 • Vokālais ansamblis (1. – 9. kl.), vadītāja - Guntra Kuzmina;
 • Lietišķā māksla (5. – 9. kl.), vadītājs - Oļegs Žukovs;
 • Sporta spēles zēniem (5. – 9. kl.), vadītājs - Oļegs Žukovs;
 • Riteņbraucēji (2. – 5. kl.), vadītājs - Oļegs Žukovs;
 • Vizuālās mākslas pulciņš „Radītprieks” (1. – 9. kl.), vadītāja - Silvija Barkāne.
Click to listen highlighted text!