Pieejams atbalsts apkures iekārtu/katlu nomaiņai mājsaimniecībām

24.03.2022

Vide un tūrisms

Vides investīciju fonds (VIF) kopš šī gada 15. marta pieņem projektu pieteikumus no privātām mājsaimniecībām apkures iekārtu nomaiņai (projektu konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai” ietvaros). Tiek atbalstīta esoša fosilos energoresursus izmantojoša apkures katla (piemēram, akmeņogļu apkures katla) nomaiņa pret jaunu siltumenerģijas ražošanas iekārtu, kas var būt koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW, saules kolektoru sistēmas ar akumulācijas tvertnes tilpumu līdz 400 l; siltumsūknis (gaiss, ūdens, zeme) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW. Papildus privātmājās var uzstādīt arī  jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas (mikroģeneratorus): saules elektrostacijas (saules paneļi un invertors) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 11,1 kW; vēja elektrostacija (vēja ģenerators un invertors) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 11,1 kW.

Projekta iesniedzējs ir fiziska persona, kurai zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz privātu dzīvojamo māju, kurai apkures iekārtu grib nomainīt vai citas iekārtas uzstādīt. Projektus var iesniegt kamēr beigsies tam paredzētais finansējums 20 000 000 euro apmērā, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

Vienam projektam maksimālais atbalsts ir 15 000 euro un maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte nepārsniedz 70% no iekārtas iegādes izmaksām, nepārsniedzot noteikto atbalsta apjomu konkrētas jaudas iekārtai (piemēram, 20 kW katla nomaiņai uz granulu katlu maksimālā atbalsta summa ir 3000 EUR).

Sīkāka informācija, pieteikuma forma, informatīvie semināri:  http://www.lvif.gov.lv ; http://www.ekii.lv/  (skat. 15.,18.marta publikācijas); VIF kontakti: 67 845 111; 25 480 151; 25 480 152; 25 480 153

Kontaktpersona pašvaldībā: Brigita Arbidāne 64607185

Click to listen highlighted text!