Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests aicina darbā psihologu

28.12.2022

Sociālais dienests

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests (reģ.Nr. 40900003729, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Sociālā dienesta psihologa amatu.

Prasības pretendentam:

  • Maģistra grāds psiholoģijā ar specializāciju klīniskajā vai izglītības psiholoģijā (var būt arī vēl nesertificēts klīniskais vai izglītības psihologs, bet kuram ir liela interese strādāt tieši šajā lauciņā);
  • Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām;
  • Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas.
  • Labas iemaņas darbā ar datoru vairākās programmās.
  • Komunikabilitāte, prasme strādāt stresa situācijā, atbilstības novērtēšanas prasme, efektīvas plānošanas prasme, profesionālo dokumentu sagatavošanas iemaņas, spēja analizēt kritiskas situācijas, grupu darba prasme.
  • Nepieciešamas prasmes strādāt komandā, prasmes darba plānošanā un organizācijā;

Pamatdarba atalgojums EUR 986,00

Amata apraksts -  atrodams pašvaldības mājas lapā.

Pretendentam jāiesniedz:

  • motivētu pieteikumu;
  • dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae);
  • izglītību un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
  • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi;

Pieteikumu ar norādi "Sociālā dienesta psihologs”  noteiktajā termiņā iesniegt Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 11. kabinetā, vai sūtīt uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv, (ar norādi- Konkursam uz sociālā dienesta psihologa amatu)

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2023.gada 12.janvārim  (ieskaitot), pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.

Click to listen highlighted text!