Uzņēmējdarbība Rēzeknes novadā 2014. gadā

Rēzeknes novadā ir attīstīta daudzpusīga un plaša uzņēmējdarbība, taču vislielākais uzņēmumu skaits ir saistīts ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu. Daudzi uzņēmumi ir apvienojušies un darbojas dažādās kooperatīvajās sabiedrībās, lai veiksmīgāk konkurētu ar savu produkciju tirgū, citi, savukārt, izmanto Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) piedāvātās priekšrocības.

Pēc uzņēmējdarbības formas Rēzeknes novadā visvairāk darbojas zemnieku saimniecības, kā arī sabiedrības ar ierobežotu atbildību.

Pēc Lursoft datiem, laika periodā no 1991. gada līdz 2014. gadam Komercreģistrā un Uzņēmumu reģistrā kopā Rēzeknes novadā reģistrēti 2649 uzņēmumi, vislielākais reģistrēto uzņēmumu skaits bija 1992. gadā, attiecīgi mazākais 2002. gadā – 19.

Laika posmā no 1995. gada līdz 2014. gadam pēc Lursoft datiem Komercreģistrā Rēzeknes novadā reģistrēti 714 uzņēmumi, likvidēti – 120, Uzņēmumu reģistrā – reģistrēti – 511, likvidēts – 751 uzņēmums.

Lielākie Rēzeknes novada uzņēmumi atrodas un savu darbību veic to Rēzeknes novada pagastu teritorijās, kuri atrodas netālu no Rēzeknes pilsētas.

Nemainīgi, salīdzinot ar 2012. gadu, pēc apgrozījuma uz 2013. gadu (Lursoft dati) Rēzeknes novadā lielākie uzņēmumi ir RSEZ SIA VEREMS, kas darbojas finiera lokšņu un koka paneļu ražošanā Rēzeknes novada Vērēmu pagastā, SIA būvfirma “CEĻI UN TILTI”, kas nodarbojas ar ceļu un maģistrāļu būvniecību un atrodas Rēzeknes novada Čornajas pagastā, RSEZ SIA “LEAX Rēzekne”, nodarbojas ar detaļu un piederumu ražošanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kā arī metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana, uzņēmums atrodas Rēzeknes novada Ozolaines pagastā.
20 Rēzeknes novada uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2013. gadā
(Lursoft dati)

N.p.k.UzņēmumsApgrozījums, EUR
1VEREMS, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība ar ierobežotu atbildību24,879,490.00
2CEĻI UN TILTI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību būvfirma13,551,972.00
3LEAX Rēzekne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas10,475,576.00
4Ludzas mežrūpniecības saimniecība, Akciju sabiedrība5,463,473.00
5UNIK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību4,466,793.00
6METALO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību4,398,118.00
7NB & BV Transport, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību4,018,291.00
8SKAIDA PV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību3,167,684.00
9BAIBIŅA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību2,945,298.00
10KRĀCES, Nagļu pagasta zemnieku saimniecība2,878,374.00
11SPRŪŽEVA M, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību2,601,158.00
12ASKO AS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību2,246,244.00
13NOOK, LTD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma2,242,712.00
14NOMIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību1,821,874.00
15Latgales taras kompānija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību1,721,016.00
16MOTORS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību1,719,723.00
17AKSIL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību1,712,688.00
18KAUNATA, Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība1,388,613.00
19ALĪSA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību1,289,110.00
20Lion Īpašumi, SIA1,284,315.00

Vislielākais apgrozījuma pieaugums pret 2012. gadu (Lursoft dati) ir Rēzeknes novada Vērēmu pagasta uzņēmumam SIA „Lion Īpašumi”, t.i. 3,06 reizes, otrs lielākais apgrozījuma pieaugums ir Rēzeknes novada Vērēmu pagasta uzņēmumam SIA „SORMS”, t.i. 2,36 reizes, savukārt, kā trešo uzņēmumu ar vislielāko apgrozījuma pieaugumu var minēt Rēzeknes novada Ozolaines pagasta uzņēmumu SIA ” ALAAS “, t.i. 2.14 reizes.

20 Rēzeknes novada uzņēmumi ar lielāko apgrozījuma pieaugumu 2013. gadā
(Lursoft dati)

Nr.p.k.UzņēmumsApgrozījuma pieaugums
1Lion Īpašumi, SIA3.06 reizes
2SORMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību2.36 reizes
3ALAAS, SIA2.14 reizes
4VAIVARS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību95%
5Dastikar, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību65%
6Latgales taras kompānija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību60%
7EV Holding, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību58%
8MGD & Co, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību52%
9NB & BV Transport, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību52%
10SPRŪŽEVA M, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību50%
11SAKARNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību50%
12TRANSEV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību43%
13MALTAS CELTNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību38%
14KlimatON, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību36%
15MJP BŪVE, SIA36%
16LEJAS, Zemnieku saimniecība32%
17DAILEKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību31%
18BAJĀRI, Rikavas pagasta zemnieku saimniecība31%
19RITAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību24%
20SEV AUTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību25%

1997. gadā Rēzeknes novadā un Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā tika nodibināta Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona (RSEZ) ar mērķi veicināt tirdzniecību, attīstīt rūpniecību un satiksmi Rēzeknē, Rēzeknes novadā un Latgales reģionā kopumā, kā arī sekmēt preču eksportu un importu caur Latviju. RSEZ ir viena no četrām speciālajām ekonomiskajām zonām un brīvostām Latvijā, vienīgā Latgales reģionā, kas piedāvā uzņēmumiem īpaši labvēlīgu nodokļu vidi. RSEZ statuss ir piešķirts četriem Rēzeknes novada uzņēmumiem — “VEREMS” RSEZ SIA, RSEZ “LEAX Rēzekne” SIA, RSEZ „GERBACH” SIA un RSEZ „Rigamet” SIA.

Rēzeknes novadā dominējošās nozares, kurās uzņēmumiem ir apgrozījums virs 1,0 milj. ir kokapstrāde un ar to saistīti pakalpojumi, kravu pārvadājumi, ceļu un maģistrāļu būvniecība, mežizstrāde un ar to saistīti pakalpojumi, darbarīku ražošana, gatavo metālizstrādājumu ražošana, lauksaimnieciskā ražošana, būvniecība un apdares darbi u.c. jomās.

Jāatzīmē to, ka Rēzeknes novads ir lauku teritorija, kurā pārsvarā darbojas nelielas zemnieku saimniecības, kas lauksaimniecības jomā nodarbina savus ģimenes locekļus vai arī nelielu skaitu (pārsvarā no 1-5) algotu darbinieku.

Novada teritorijā darbojas arī mājražotāji, amatnieki un rokdarbnieki, kā arī būtisks ir lauku tūrisma uzņēmumu piedāvājums, kas ļauj apskatīt mūsu unikālās novada dabas bagātības.

2014. gada aktivitātes uzņēmējdarbībā:

Rēzeknes novada pašvaldībā darbojas Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvā padome, kas pārstāv uzņēmēju intereses novadā. Šajā gadā tā risināja dažādus uzņēmējiem sasāpējušus jautājumus, tiekoties sanāksmēs Rēzeknes novada pašvaldībā  (sīkāk skatīt sadaļu UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀ PADOME).

Lai noskaidrotu un godinātu Rēzeknes novada uzņēmējus, kuri veicina uzņēmējdarbības vides attīstību, nodarbinātību, teritorijas pievilcību un sabiedrisko aktivitāti 19. martā noslēdzās konkurss „Rēzeknes novada uzņēmums 2013″, kurā tika izvērtēti šādi uzņēmumi – Mini Zoo “Rozīte” no Audriņu pagasta, Konstantīns Bindju, z/s “Ezerzeme” brīvdienu māja “Ezera sonāte” no Bērzgales pagasta, z/s “Vairogi”, SIA “Rāznas līcis” no Čornajas pagasta, IK “Cīruļi Ekofarm”, Treikuļu ģimenes uzņēmumi, z/s “Pumpuri” no Dricānu pagasta, z/s “Edgari”, z/s “Pureņi” Feimaņu pagasta, SIA “Balt Harmonia” no Gaigalavas pagasta, Anatolijs Vituškins, SIA “UNIK” no Griškānu pagasta, z/s “Podnieki” no Ilzeskalna pagasta, Ivo Sutins no Kaunatas pagasta, z/s “Žubītes”, Dainis Gudriks no Lendžu pagasta, z/s “Meža Grumuži” no Lūznavas pagasta, SIA “Dana”, SIA “LATPOWER” no Mākoņkalna pagasta, Marija Tjuša, z/s “Leimaņi”, z/s “Krāces”, SIA “Skadeņi” no Nagļu pagasta, z/s “BĒRZUBIRZE”, z/s “Lejas” no Nautrēnu pagasta, zirgu sēta “Untumi” no Ozolmuižas pagasta, lauku sēta “Mežmalas”, SIA “LMKO” no Pušas pagasta, z/s “Morāni”, z/s “Jaunliepu mājas” no Rikavas pagasta, SIA “Tutinelli” no Sakstagala pagasta, z/s “Ieva”, p/s “Tītari” no Silmalas pagasta un SIA “Strūžānu siltums” no Strūžānu pagasta. Kopumā konkursam tika izvirzīti 39 pretendenti deviņās nominācijās.

Rēzeknes novada pašvaldības rīkotajā konkursā “Rēzeknes novada uzņēmums” nominācijā “Gada uzņēmums” par uzvarētāju kļuva Pušas pagastā strādājošā SIA “LMKO”. Saimniecībā tiek apsaimniekoti 150 hektāri zemes, tās pamatnodarbošanās – lauksaimniecība un piena lopkopība. Saimniecības īpašnieki ir Latvijas Augļkopju asociācijas un divu kooperatīvu biedri Marija un Andris Runtovski. Nominācijā “Gada jaunais uzņēmums” uzvarēja zemnieku saimniecība (ZS) “Bērzubirze” no Nautrēnu pagasta. Tās īpašniece ir Evita Šķestere saimniecībā audzē ķiplokus. Uzvarētājs nominācijā “Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs” ir SIA “Rāznas līcis” no Čornajas pagasta, kuras īpašnieks ir Edgars Teivāns. Nominācijā “Gada mājražotājs” uzvarētājs ir Ivo Sutins, kas nodarbojas ar biškopības produktu ražošanu, bet nominācijā “Gada amatnieks” – rokdarbniece Marija Tjuša. Par uzvarētāju nominācijā “Inovatīvu produktu ieviesējs” kļuva individuālais komersants “Cīruļi Ekofarm” no Dricānu pagasta. Tās īpašnieks ir Jurijs Plešanovs. “Cīruļi Ekofarm” nodarbojas ar vīngliemežu audzēšanu. Nominācijai “Sabiedriskā aktivitāte” tika izvirzīta un pateicību par piedalīšanos konkursā saņēma zemnieku saimniecības “Leimaņi” īpašniece Veneranda Rimša no Nagļu pagasta. Nominācijā “Gada lielākais darba devējs 2013″, kur pretendenti tika izvirzīti pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem, par uzvarētāju tika atzīta SIA “Ceļi un tilti”. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs ir Ēvalds Čodars. Savukārt uzvarētājs nominācijā “Uzņēmums – novada VIP (vietējās identitātes produkts)” ir SIA “LatPower” no Mākoņkalna pagasta, kura īpašnieks ir Ilgonis Upītis. Uzņēmums iegūst sapropeli.

No 2014. gada 1. marta līdz 30. septembrim tika pieaicināts neatkarīgs eksperts Rēzeknes novada tūrisma mītņu sniegtā naktsmītņu pakalpojuma kvalitātes novērtēšanai. Tika apsekotas 49 dažāda līmeņa naktsmītnes (viesnīcas, atpūtas kompleksi, viesu mājas, brīvdienu mājas, lauku mājas, kempingi). Tūrisma mītņu apsekošana notika trijos posmos pēc kuriem tūrisma uzņēmēju sapulcē 20. oktobrī prezentēja apsekošanas laikā iegūtos rezultātus. Atzinība par ieguldījumu tūrisma produkta veidošanā un naktsmītņu pakalpojuma attīstībā un par Rēzeknes novada identitātes popularizēšanu tika izteikta ūdens tūrisma attīstības centra „Bāka” kolektīvam, viesu mājas „Zaļā sala” īpašniekiem Ritai un Viktoram Tēraudiem, viesu mājas „Vītoli” īpašniekiem Ingrīdai un Arvīdam Zelčiem, atpūtas kompleksa „Ezerkrasti” īpašniekiem Sandrai un Ērikam Višiem, brīvdienu mājas „Rūmes” īpašniekiem Ritai un Vilim Platačiem, atpūtas kompleksa „Rāznas līcis” īpašniekiem Ingai un Edgaram Teivāniem, brīvdienu mājas „Meirānu krasts” īpašniekiem Irinai Abramovai un Anatolijam Daņiļenko, lauku mājas „Zvejnieki” īpašniekiem Annai un Jānim Macāniem, atpūtas kompleksa „Rāznas stāvkrasti” īpašniekam Anatolijam Kozlovam, brīvdienu mājas „Veselības sala” īpašniekam Edgaram Tabūnam, kempinga „Selena” īpašniekiem Jeļenai un Anatolijam Leščinskiem, brīvdienu mājas „Osmany” īpašniecei Sabīnei Kaseresai.


Lai popularizētu tūrisma uzņēmumus Rēzeknes novadā, novada pašvaldība finansēja Tūrisma informācijas centra darbinieku dalību šādās tūrisma izstādēs: Vakantiebeurs 2014 (Utrehta, Nīderlande); Matka 2014 (Helsinki, Somija); Adventur 2014 (Viļņa, Lietuva); Reisen Hamburg 2014 (Hamburga, Vācija); Balttour 2014 (Rīga, Latvija); Tourest 2014 (Tallina, Igaunija); f.re.e 2014 (Minhene, Vācija); MITT 2014 (Maskava, Krievija); Lato 2014 (Varšava, Polija); Otdix bez granic 2014 (Sanktpēterburga, Krievija); Otdix 2014 (Minska, Baltkrievija); Latgales kultūras dienas Sanktpēterburgā (Krievija).


17. aprīlī Rīgā diviem lauku tūrisma uzņēmējiem tika pasniegta kultūras zīme „Latviskais mantojums”. Kultūras zīme tiek dāvināta kā pateicība par līdz šim paveikto kultūras mantojuma daudzināšanā un kā mārketinga zīme, kas norāda apmeklētājam, ka šajos objektos var iepazīt latvisko mantojumu. No 35 pretendentiem, komisija nolēma zīmi piešķirt trīspadsmit saimniecībām, tostarp diviem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem no Rēzeknes novada: zirgu sētai „Untumi”, kur var iegūt jāšanas iemaņas instruktora pavadībā un vizināties zirga pajūgā, kā arī zemnieku saimniecībai „Apkalnmājas”, kur tiek izgatavoti zirga aizjūga piederumi, siksnas, jostas, ādas maisiņi un citas lietas no ādas, kā arī ikviens interesents var iepazīties ar dažādiem ādas veidiem un iemēģināt roku ādas apstrādē.

No 24. līdz 26. aprīlim norisinājās Rēzeknes novada pašvaldības atbalstītais tradicionālais  pasākums Podnieku dienas. Tajā tika popularizēti novada amatnieki Voldemārs, Olga,  Jānis, Māris Voguli, Andris Ušpelis, Viktors Ušpelis, Staņislavs Viļums, Aivars Ušpelis, Evalds Vasilevskis, Aiga Dātava, Pēteris Gailums un viņu produkcija.

Rēzeknes novada pašvaldība 2014. gadā rīkoja vairākus pasākumus — Rēzeknes novada dienas, Lauku dienu un, pirmoreiz, arī Aviācijas dienu, kuri bija plaši apmeklēti, šīs pašvaldības aktivitātes lāva Rēzeknes novada uzņēmējiem popularizēt un pircējiem piedāvāt savu produkciju.

Rēzeknes novada pašvaldība un visu 25 Rēzeknes novada pagastu pārvaldes 2014. gada 8. jūlijā izveidoja nodibinājumu „LEARN” Tā darbības mērķis ir sekmēt saimniecisko darbību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Rēzeknes novada teritorijā. Šī mērķa īstenošanai nodibinājums paredz atbalstīt mikrouzņēmumus un pašnodarbinātās personas, kuras uzsāk un attīsta uzņēmējdarbību Rēzeknes novada teritorijā.

Novadā 2014. gadā kā regulārs pasākums notiek amatnieku – mājražotāju tirdziņš, kur aktīvi savu produkciju piedāvā:

Vārds, uzvārds/saimniecības nosaukumsPiedāvātā produkcijaPagasts/Kontaktinformācija
z/s „Lukstiņmājas”Dārzeņi, skābēti kāpostiOzolmuižas pagasts28342508
z/s „Mētras”Gaļas izstrādājumiSakstagala pagasts29930412
Olga VinokurovaKonditorejas izstrādājumiOzolaines pagasts29530411
Gunta Hjusaz/s „Dzeneiši”TējasNautrēnu pagasts26548778
Margarita ZačevskaMedusGaigalavas pagasts22020463
Pēteris MozumačsMedusGaigalavas pagasts29188234
Aivars Počsz/s „Sīļusala”ĀboliGaigalavas pagasts29166906
Inta Rancānep.s. „Silavas”AvenesNautrēnu pagasts 26535841
Aksana   KuzņecovaZ/s „Lapsiņas”Paipalu olas,cepumi „Rozītes”, „Žagariņi”Sakstagala pagasts 29439402
Z/s  „Ezerzeme”Ķiploki, āboliBērzgales pagasts 29472876
Guntars SkudraPiparmētru sīrups, priežu čiekuru ievārījums, kazenes,  „skudru pūznis”Ozolaines pagasts 29495624
Zs „Ķirši”Augļi un dārzeņiLendžu pagasts 29283547
Ivo SutinsMedusKaunatas pagasts26525419
Z/s „Priedaine”Smiltsērkšķu sula, saldētas ogasSakstagala pagasts26335240
SIA „Anēls”Konditoreja (tortes, kūkas, cepumi u.c.)Kantinieku pagasts29470764
Z/s „Lapegles”Medus, bišu maize, vaska svecesLendžu pagasts26520908
Anita, Edgars MatisāniRokdarbi (šalles, brošas uc.) un koka (taburetes, puķu turētāji, bišu stropi u.c.) izstrādājumiSakstagala pagasts29678406
Marta IgauneVīniNagļu pagasts29178929

No 4. līdz 7. septembrim Rīgā, Ķīpsalas izstāžu zālē, jau 19. reizi notika pārtikas nozares izstāde “Riga Food, kur Rēzeknes novadu pārstāvēja ogu un augļu vīna darītāja Marta Igaune no Nagļu pagasta ar “Martas dzimtas vīniem”, Nautrēnu pagasta z/s “Bērzubirzes” ar unikālajiem ķiploku pesto un vasabi, kokgriezējs Edgars Matisans no Sakstagala pagasta un “Latgolys golds”, kas piedāvāja rudzu maizi, speķi un Latgales tradicionālo šmakovku.


31. oktobrī un 1. novembrī Rēzeknes Uzņēmēju biedrības rīkotajā ikgadējā izstādē – gadatirgū “Rēzeknes Uzņēmējs” piedalījās arī Rēzeknes novada zemnieki un mājražotāji. Ābolus un bumbierus piedāvāja zemnieku saimniecība “Ķirši” no Lendžu pagasta, dārzeņus un skābētus kāpostus – Ozolmuižas pagasta zemnieku saimniecība “Lukstiņmājas”, no Sakstagala pagasta z/s “Priedaine” pārdeva smiltsērkšķu produkciju, bet z/s “Lapsiņas” — paipalu olas. Krāšņus tamborējumus un adījumus piedāvāja Ruta Rancāne no Lendžu pagasta, acis priecēja  Anatolija Vituškina un Jura Krompāna keramika un z/s “Apkalnmājas” ādas darinājumi.

13. novembrī Jelgavas novada Ozolniekos, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra rīkotajā konkursā „Laukiem būt!” finālā kopskaitā piecas dažādas jauniešu radītas biznesa idejas, kas saistītas gan ar lauksaimniecisko darbību, gan amatniecību, gan pārtikas ražošanu tika atzītas par labākajām un saņēma motivējošas naudas balvas. Par labāko ideju lauksaimniecības nozarē atzīts Žaņa Jesko no Rēzeknes novada projekts „Biškopības produkcijas ražošanas attīstīšana piemājas saimniecībā Dzipšļi”. Savukārt, 3. vietu nominācijā „Uzņēmējdarbības ideja lauksaimniecības nozarē” saņēma Valentīns Brokāns no Rēzeknes novada ar projektu „Šķirnes mājputnu audzēšanas uzsākšana Valentīna Brokāna piemājas saimniecībā”.


Konkurss “Rēzeknes novada uzņēmums 2014″

Iesniegtas 30 pieteikumu anketas konkursam „Rēzeknes novada uzņēmums 2014”, lai noskaidrotu un godinātu Rēzeknes novada uzņēmējus, kuri veicina uzņēmējdarbības vides attīstību, nodarbinātību, teritorijas pievilcību un sabiedrisko aktivitāti, pieteikti – Solveiga Gulau no Bērzgales pagasta, z/s “Ezerkrasti” no Čornajas pagasta, SIA “LN DEMO”, z/s “Lazdiņi” no Dricānu pagasta, z/s “Jāņi” no Feimaņu pagasta, SIA “Sprūževa M”, SIA “Zaļā Sala R” no Griškānu pagasta, z/s “Māris” no Ilzeskalna pagasta, SIA “Anēls” no Kantinieku pagasta, z/s “Tiptops”, z/s “Selena 2003″ no Kaunatas pagasta, z/s “Zelmeni”, Ruta Rancāne, SIA “DASTIKAR” no Lendžu pagasta, Aivars Ušpelis, Gunārs Smeilis no Maltas pagasta, “Burvīgā Rāzna” no Mākoņkalna pagasta, z/s “Atvari” no Nagļu pagasta, z/s “Dzeneiši” no Nautrēnu pagasta, SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ Ozolaines pagasta, z/s “Kalēji”, z/s “Lukstiņmājas”, SIA “Podusēta” no Ozolmuižas pagasta, IK “Izidori” no Pušas pagasta, Zaiga Graudiņa, Edgars Matisans no Sakstagala pagasta, SIA “Baibiņa”, z/s “Liepziedi” no Stoļerovas pagasta un z/s “Apkalnmājas”, “Verems” RSEZ SIA no Vērēmu pagasta. Kopumā: 6 pieteikumi uz nomināciju „Gada amatnieks”, 2 pieteikumi „Gada inovatīvu produktu/ pakalpojumu ieviesējs”, 10 pieteikumi „Gada uzņēmums”, 1 pieteikums „Gada uzņēmums – novada VIP”, 4 pieteikumi „Gada jaunais uzņēmums”, 6 pieteikumi „Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs” un 1 pieteikums nominācijai „Gada kultūras mecenāts”.

Lai popularizētu Rēzeknes novada uzņēmējdarbību un produkciju, Rēzeknes novada pašvaldība 2015. gadam veido krāšņu kalendāru ar fotogrāfijām, kurās attēlota Rēzeknes novadā ražotā produkcija.

Click to listen highlighted text!