22. februārī notiks nodibinājuma LEARN projektu konkursa informatīvā sapulce

15.02.2016

Uzņēmējdarbība

22. februārī plkst. 14 Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē notiks informatīvs seminārs par nodibinājuma "Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā" (LEARN) projektu konkursa izsludināšanu.
Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju aktivitāti, sekmēt viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos un uzņēmējdarbības attīstību, kā arī samazināt bezdarbu Rēzeknes novada teritorijā. Projektā pieprasījamā finansējuma maksimālais apmērs ir 3000 eiro. Svarīgi ņemt vērā, ka projekta iesniedzējam jānodrošina līdzfinansējumu ne mazāk kā 10% no projekta kopējās attiecināmās summas.
Sīkāka informācija par projektu iesniegšanu un termiņiem tiks publicēta pēc LEARN sapulces, 23. februārī.
Lai gan šāds projektu konkurss tiek izsludināts vien otro gadu, pērn tas izpelnījās lielu atsaucību. Kopumā tika iesniegti 64 biznesa plāni, gan jau esošo saimniecību pilnveidošanai, gan arī lai uzsāktu jaunu uzņēmējdarbību. 2015. gadā tika atbalstīti 13 projekti. Vairāki projektu īstenotāji ir aktīvi vietējo mājražotāju un amatnieku tirdziņa "Lobs lobam" dalībnieki. 19. februārī no 10.00 līdz 13.00 Rēzeknes novada pašvaldības foajē notiks šā gada pirmais tirdziņš.
Ja ir radušies kādi jautājumi vai neskaidrības, vērsties pie nodibinājuma LEARN vecākās konsultantes Ilzes Kiščenko, rakstot uz e-pasta adresi learn@rezeknesnovads.lv vai zvanot uz telefona numuru 26516242.
 
Ilze Kiščenko,
Nodibinājuma "Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā" vecākā konsultante

mob. +371 26516242
learn@rezeknesnovads.lv
 

Click to listen highlighted text!