Administratīvās ēkas jumta un iekštelpu remontdarbi

Publicēts 18.07.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/32
Iepirkuma priekšmets - Administratīvās ēkas jumta un iekštelpu remontdarbi
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 26.jūlijs plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne
Kontaktpersona  -  Jānis Volks, t. 64607175
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0