Aicina darbā Maltas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju

Rēzeknes novada pašvaldība aicina darbā Maltas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju. Konkursā var piedalīties pretendenti ar augstāko pedagoģisko izglītību, kuri līdz 22. augusta pulksten 9.00 būs iesnieguši pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem: motivācijas vēstuli, pieteikuma anketu (lejupielādēt ŠEIT), izglītību, tālākizglītību un valsts valodas prasmes (ja nepieciešams) apliecinošu dokumentu kopijas (oriģināls jāņem līdzi uz interviju), Maltas pirmsskolas izglītības iestādes attīstības koncepciju (līdz trim A4 lappusēm datorrakstā), kā arī izziņu no Sodu reģistra par nesodāmību.
Pieteikumus var iesniegt darbdienās no pulksten 8.00 līdz 16.30 personīgi slēgtā aploksnē Rēzeknes novada pašvaldības 17. kabinetā (sekretārei), atsūtīt pa pastu – Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601 (uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu. Pretendents: (vārds, uzvārds).”) vai atsūtīt elektroniski uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv. Pēc 22. augusta pulksten 9.00 iesniegtie dokumenti dalībai konkursā netiks pieņemti.
Konkurss notiks divās kārtās – pirmajā kārtā konkursa vērtēšanas komisija izvērtēs pretendentu atbilstību pēc iesniegtajiem dokumentiem, savukārt otrajā kārtā – darba intervijā – tiks vērtētas pretendentu zināšanas un prasmes skolvadībā, saskarsmes spējas, erudīcija un svešvalodu zināšanas.
Amata veikšanai nepieciešamā izglītība un prasmes:
• amatam atbilstoša augstākā pedagoģiskā izglītība;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• angļu valodas zināšanas (ja intervijā angļu valodas prasmju līmenis novērtēts ar 0 punktiem, prasība nav izpildīta);
• pretendentam nav Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto ierobežojumu strādāt par pedagogu;
• pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
• pretendentam ir nevainojama reputācija, pretendents ir lojāls Latvijas Republikai un tās Satversmei;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes, psiholoģiskā noturība stresa situācijās;
• zināšanas vadības darba organizēšanas metodoloģijā;
• zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos;
• pieredze projektu darbā;
• IT lietošanas prasmes;
• vēlamas autovadītāja tiesības.
 

Click to listen highlighted text!