Aicinājums piedalīties aptaujā par iespējamo Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta Strūžānu ciema nosaukuma maiņu

Publicēts 29.03.2018

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka ir saņemts Gaigalavas pagasta Strūžānu ciema iedzīvotāju iesniegums ar priekšlikumu izskatīt jautājumu par Gaigalavas pagasta Strūžānu ciema nosaukuma juridisko likumību.
Divi viens otram tuvu esoši ciemi ar vienādu nosaukumu (Strūžānu ciems Gaigalavas pagastā un Strūžānu ciems Stružānu pagastā) maldina un ierobežo ērtu adreses atrašanu gan operatīvajiem dienestiem, gan apgrūtina pienākumu izpildi pasta/kurjerdienestu darbiniekiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem.
Rēzeknes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā un sabiedriskajā apspriedē, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par iespējamo ciema nosaukuma maiņu no “Strūžāni” uz “Vecstrūžāni”.
Sabiedriskās apspriedes norises vieta un laiks:
Sabiedrisko aktivitāšu centrā “Strūžānu skola”, Strūžāni, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., 2018. gada 17. aprīlī plkst. 17.00
Atbildīgās personas:
Sabiedrisko aktivitāšu centra “Strūžānu skola” vadītāja Jolanta Mihailova, tel. 22048496, e-pasts sac.struzanuskola@inbox.lv, un Gaigalavas pagasta pārvaldes lietvede Valentīna Puste, tel.64644537, e-pasts info@gaigalava.lv
Aptaujas anketas ir pieejamas, kā arī priekšlikumus var iesniegt līdz 17.04.2018.:
• Sabiedrisko aktivitāšu centrā “Strūžānu skola” (adrese: “Strūžānu skola”, Strūžāni, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., tālr. 22048496) darba laikā no plkst. 9.00-17.00 vai ierosinājumu pastkastītē
• Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta pārvaldē (adrese: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., tālr. 64644537) pie lietvedes darba dienās no 8.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.30
• sūtot elektroniski uz e-pastu info@gaigalava.lv

Aptaujas lapa

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0