Ančupānu meža parka seguma vienkāršota rekonstrukcija

Publicēts 25.07.2012
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/22ERAF/ELRI
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 7.augusts plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Ančupānu meža parka seguma vienkāršota rekonstrukcija
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0