Apbalvo ar Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmēm

Publicēts 04.10.2018

4. oktobrī Rēzeknes novada pašvaldībā notika svinīgais pasākums, kurā tika pasniegtas Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmes avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem no Rēzeknes, Ludzas, Kārsavas, Dagdas un Viļānu novadiem.
Uzrunājot pasākuma dalībniekus, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs sacīja, ka tie, kas piedalījās Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanā, cīnījās ar pasaulē lielāko tehnogēno katastrofu: ”Jums neviens nejautāja, vai vēlaties doties uz Černobiļu, jūs tur nosūtīja karaklausības režīmā. Seku likvidatoru vecums bija no 20 līdz 40 gadiem, pats briedums. Jūs visi strādājāt, lai glābtu sabiedrību, glābtu cilvēci, un tas ir piemērs varonībai un pašaizliedzīgam darbam. No jums var mācīties mūsu jaunā paaudze. Paldies jums!”
Pasākumā zīmes pasniedza iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, pasākuma dalībniekus sveica pašvaldību pārstāvji.
Pieminot Černobiļas avāriju, Latvijas valsts ir izveidojusi īpašu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas piemiņas zīmi. To var pasniegt personām, kuras piedalījās Černobiļas AES ekspluatācijas darbos un kurām ir izsniegta Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība.
Līdz šim Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmes pasniegtas jau 1457 avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem no visas Latvijas. Svinīgie pasākumi notikuši gan Iekšlietu ministrijā, gan Latvijas pašvaldībās. Piemiņas zīmes pasniegšanas izbraukuma sēdes līdz šiem ir notikušas Pļaviņās, Jelgavā, Kuldīgā, Limbažos, Valmierā, Gulbenē, Madonā, Talsos, Liepājā un Daugavpilī.
Piemiņas zīmi var piešķirt Latvijas pilsonim, nepilsonim, kā arī ārzemniekam, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā. Ja apbalvojamā persona ir mirusi, piemiņas zīmi pasniedz tā laulātajam vai lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem vai brāļiem un māsām.
Ieteikumus kandidātu apbalvošanai izvērtē apbalvošanas komisija. Pieteikties piemiņas zīmes saņemšanai iespējams, sazinoties ar Iekšlietu ministriju, vai biedrību Latvijas savienība Černobiļa.
Pirms 32 gadiem – 1986. gada 26. aprīlī, Černobiļas atomelektrostacijas ceturtajā reaktorā notika avārija, kas bija viena no lielākajām civilajām katastrofām cilvēces vēsturē. Avārijas seku likvidēšanā iesaistītie cilvēki veica avārijas seku likvidēšanas darbus, nedomājot par briesmām un sekām. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas darbos kopskaitā piedalījās aptuveni 800 000 cilvēku, tai skaitā seši tūkstoši Latvijas iedzīvotāju.
Diānas Seleckas teksts un foto

cernobila6 cernobila7 cernobila8

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0