Apmācībās Rēzeknē aicina apgūt stāstītprasmi

Publicēts 22.01.2019

Biedrība “Sadarbības platforma” un Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība „Sidrabrasa” sadarbībā ar Britu padomes (British Council) pārstāvniecību Latvijā projekta “Latvian Culture Ambassadors Academy 1″ ietvaros organizē apmācību ciklu.

Apmācības notiks Rēzeknes novada mazajā zālē Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzeknē. Pieteikties zvanot Marijai Dubickai 29414010 vai Anitai Matisanei 29678406, vai arī epastā: domu.biedri@inbox.lv

Februāra pirmajās dienās – 2019. gada 2. un 3. februārī Rēzeknes novada pašvaldības mazajā zālē (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A) valsts un pašvaldību, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kā arī visi interesenti, kuru ikdienas darbs saistīts ar dažādu tautību cilvēkiem, aicināti piedalīties bezmaksas apmācībās “Stāsti un stāstītprasme kā sociālās un etniskās integrācijas līdzekļi”. Divu dienu apmācības notiks no plkst. 11.00 līdz 17.00.

Līdztekus profesionālo pienākumu veikšanai valsts iestāžu darbiniekiem, vietējo pašvaldību pārstāvjiem, sociālajiem darbiniekiem, biedrību un nodibinājumu un starptautisko organizāciju pārstāvjiem ir būtiski pilnveidot saskarsmes prasmes un apgūt jaunas metodes sabiedrības integrācijas problēmu risināšanā, izmantojot stāstus. Dalībnieku stāstītprasmju pilnveidošana, saskarsmes iemaņu attīstīšana un stāstu pielietošanas stratēģiju apguve dažādās situācijās nodrošinās sociālās, kultūras un etniskās integrācijas veicināšanu.

Programma iepazīstinās ar Latvijas un citu zemju pieredzi starpkultūru dialoga un savstarpējās saprašanās rosināšanā, sociālās un etniskās spriedzes mazināšanā. Dalībnieki gūs ieskatu citu zemju folklorā, it īpaši tajos žanros un stāstīšanas stratēģijās, kas var tikt izmantotas ikdienas komunikācijā, pasākumos un nodarbībās – pasakām, teikām, mītiem, leģendām, anekdotēm, nostāstiem, kā arī ar atmiņu stāstiem, biogrāfisko stāstīšanu utt. Paredzēts arī ieskats latviešu folklorā, tai skaitā par dažādu tautību tipāžiem un stereotipiem, kā arī par to, kā folkloras un citu nozaru pētnieki interpretē šos tekstus.

Lekcijas vadīs Latvijas kultūras vēstniece, etnopsiholoģe, folkloras metodiķe, stāstniece Māra Mellēna.

Apmācības ir bezmaksas. Vietu skaits ir ierobežots!

Laipni aicinām pieteikties, lai kopīgi bagātinātu savu personīgo un profesionālo pieredzi sadarbībai ar Latvijas dažādu tautību kopienām un sociālo grupu cilvēkiem.

Apmācību turpinājumā:

2. „Kopīgais un atšķirīgais dažādu tautu kalendāro svētku ciklā un ieražās.” 09.02 un 10.02.2019. Vada: Indra Čekstere

3. „ Medijpratība un digitālās iespējas kā komunikācijas līdzeklis dažādu etnicitāšu cilvēku saskarsmē” 16.02. un 17.02.2019. Vada: Līga Siliņa

4. „Teātra spēle kā metode dažādu etnisko grupu integrācijā un nacionālo tradīciju izzināšanā” 23.02 un 24.02.2019. Vada: Inga Krišāne

Papildu informācijai: Lauma Celma
T. 29822258
E. celma.lauma@gmail.com

http://www.sadarbibasplatforma.lv/

https://www.facebook.com/sadarbibasplatforma/

https://www.draugiem.lv/sadarbibasplatforma/

https://twitter.com/sadarbibasplatf

british

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0