Atklātais konkurss “Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes autotransportam 2018.-2019. gadā “

Publicēts 29.03.2018

Identifikācijas Nr. – KPP 2018/3
Piedāvājumu iesniegšanas vieta, laiks un kārtība – piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 26. aprīlim plkst.11.00 Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldē Rāznas ielā 38., Kaunatā.
Publicēšanas datums IUB – 29.03.2018.
Pasūtītāja kontaktpersona – Antonija Gaveika tālr. 64667002, e-pasts – antonija.gaveika@kaunata.lv
Nolikums
Atbildes uz jautājumiem
Atklātā konkursa ziņojums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0