Audriņu pamatskolas audzēkņi iepazīst atpūtas centru „Vītoli”

Publicēts 09.10.2014

Siltajā un saulainajā 6. oktobra dienā Audriņu pamatskolas 7. klases skolēni latviešu valodas stundu ietvaros devās ekskursijā – pārgājienā uz atpūtas centru „Vītoli” Sakstagala pagasta Ciskādos.

Skolēnu un skolotājas uzmanību piesaistīja iespēja apvienot aktīvo atpūtu un mācības. Bērniem tika piedāvāts aplūkot izstāžu zāli „Nostaļģija”. Viņi mēģināja iztēloties tā laika dzīvi, interesējās par sadzīves priekšmetiem, no kuriem daudzus bērni nebija redzējuši un nezināja, kādam nolūkam tie domāti. Sarunas laikā tika rosināta domāšana par garīgām vērtībām, padziļinātas zināšanas latviešu valodā, izkopta skolēnu gaume. Pēc muzeja bērni devās uz 2. pasaules kara modeļu parku.

Ekskursija – pārgājiens ir viens no veidiem, kā veiksmīgi īstenot starppriekšmetu saikni. Iegūtās zināšanas iespējams pielietot arī citos mācību priekšmetos (vēsturē, sociālajās zinībās, mājturībā, ģeogrāfijā, klases stundās). Skolēni ne tikai ieguva jaunu informāciju, bagātināja vārdu krājumu latviešu valodā, aktīvi atpūtās, bet arī mācījās sadarboties, ieguva saskarsmes kultūras iemaņas.

Sandra Jeršova
Audriņu pamatskolas skolotāja

DSC07805                                

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0