Autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām

Publicēts: 20.06.2014

Atjaunots: 10.09.2020

Pašvaldības paziņojumi

Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2014/9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 21.jūlijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Larisa Vinogradova, tālr.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rezeknesnovads.lv
Iepirkuma nolikums  
Iepirkuma komisijas 15.07.2014. sēdē tika izskatīts pretendenta uzdotais jautājums par nolikuma 4.pielikumu un sniegta atbilde.
Jautājumi un atbildes

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!