Autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām

Publicēts 20.06.2014

Iepirkuma identifikācijas numurs – RNP 2014/9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 21.jūlijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona – Larisa Vinogradova, tālr.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rezeknesnovads.lv

Iepirkuma nolikums  

Iepirkuma komisijas 15.07.2014. sēdē tika izskatīts pretendenta uzdotais jautājums par nolikuma 4.pielikumu un sniegta atbilde.

Jautājumi un atbildes

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0