Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā

Publicēts 30.07.2013
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS, sakarā ar to, ka vienīgā pretendenta piedāvātā līmcena pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 81.panta pirmajā daļā noteikto līgumcenas maksimālo apmēru, Pamatojums – iepirkuma komisijas 19.08.2013. lēmums (protokols Nr.3).
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/13
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 12.augusts plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets - brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Voldemārs Deksnis, tālr.64644726, e-pasts: info@lendzi.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0