Brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā

Publicēts 19.08.2013

Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/16
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 13.septembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – brīvdabas estrādes kompleksa būvniecība Lendžu pagasta Lendžu ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Voldemārs Deksnis, tālr.64644726, e-pasts: info@lendzi.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0