Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta

Publicēts 20.12.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - SIA ALAAS 2011/6KF
Kontaktpersona - SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” valdes loceklis Aigars Metlāns, Tel.nr.: 64667440, Mob.t. 28359080, Faksa nr.: 64667440
Iepirkuma procedūra pārtraukta!!!
2011. g. 16. decembris

Būvdarbu veikšana Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta “Ozolmuižas ciema centrālās ielas rekonstrukcija” ietvaros

Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/50ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 3.janvāris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvdarbu veikšana Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta “Ozolmuižas ciema centrālās ielas rekonstrukcija” ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Marija Petrovska, tālr.64640224, e-pasts: info@ozolmuiza.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0