Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Kaunatas pagasta Kaunatas un Dubuļu ciemā

Publicēts 16.01.2012
Iepirkuma identifikācijas numurs - KPP2012/1ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012. gada 20. februāris pl.14.00
Pasūtītāja nosaukums - Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvalde
Adrese - Kaunata Rāznas 38 Rēzeknes novads LV4622
Iepirkuma priekšmets - Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Kaunatas pagasta Kaunatas un Dubuļu ciemā
Dokumentu iesniegšanas vieta - Kaunata Rāznas 38
Kontaktpersona - Marija Rukmane tel.28330703,e pasts rukmane2@inbox.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0