Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciemā (ERAF projekta "Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība" ietvaros)

Publicēts: 29.04.2014

Atjaunots: 10.09.2020

Pašvaldības paziņojumi

Iepirkuma identifikācijas numurs - NPP 2014/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 30.maijs plkst.12.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Nagļu pagasta pārvalde, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631
Iepirkuma priekšmets – būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Nagļu pagasta pārvalde, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631
Kontaktpersona - Viktors Vasiļevskis, tālr.64644360, e-pasts: info@nagli.lv

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!