Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciemā (ERAF projekta “Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros)

Publicēts 29.04.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs - NPP 2014/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 30.maijs plkst.12.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Nagļu pagasta pārvalde, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631
Iepirkuma priekšmets – būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Nagļu pagasta pārvalde, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631
Kontaktpersona - Viktors Vasiļevskis, tālr.64644360, e-pasts: info@nagli.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0