Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Uļjanovas ciemā

Publicēts 27.02.2012
Iepirkuma identifikācijas numurs - SAK.P.P 2012/1ERAF
Iepirkuma priekšmets – Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Uļjanovas ciemā
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 2.maijs plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagaka pagasta pārvalde, Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4638
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde, Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads
Kontaktpersona - Roberts Majors, tālr.29434684, e-pasts: info@sakstagals.lv
2012.gada 12.aprīlī ir veikti grozījumi atklāta konkursa nolikuma 1.2.2.2., 2.1.2.apakšpunktos, 6.1.punktā un 3.pielikumā, svītrojot vārdus “FIDIC Sarkanā grāmata – būvniecīvas darbi”, 1.6.2.apakšpunkts papildināts ar apakšpunktu 1.6.2.3., grozīts 3.2.3,5,punkts, 3.4.2., 4.1.7.apakšpunktos un 7.pielikumā svītroti vārdi “Saskaņā ar FIDIC Dzeltenās grāmatas prasībām”. Veikti grozījumi nolikuma 3.pielikumā, sadaļu “Darba izpildes termiņš” papildinot ar teikumu “Izpildes laiks attiecas uz abām iepirkuma daļām”, kā arī nolikuma 10.pielikumā, ikļaujot iepirkuma līguma projektu iepirkuma 1.daļai atbilstoši FIDIC Dzeltenās grāmatas prasībām, 12.pielikumā precizēti līgumu punkti, uz kuru pamata sastādams šajā pielikumā paredzētais akts. Izlabota kļūda ERAF projekta numurā, nolikuma titullapā un 1.2.1.apakšpunktā pēc cipariem “3.4.1.1.0″ ciparus “09″ aizstājot ar cipariem “11″.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš attiecīgi pagarināts līdz 2012.gada 2.maijam plkst.14-00, sakarā ar ko ir veikti attiecīgie grozījumi nolikuma 1.4.1., 1,4.8.apakšpunktos un 6.1.punktā.
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0