Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā

Publicēts 18.02.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/10ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 24.martā plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Eduards Grišuļonoks, tālr.64644683, e-pasts: info@silmala.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0