Būvniecības darbi Maltas, Tiskādu un Adamovas sanatorijas internātpamatskolās

Publicēts 14.05.2010

Iepirkuma identifikācijas numurs – RNP 2010/06ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2010. gada 14.jūnijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – 1.daļa – Maltas speciālās sanatorijas internātpamaskolas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem katlu mājas rekonstrukcija;
2. daļa – Maltas speciālās sanatorijas internātpamaskolas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem vienkāršotā rekonstrukcija ar pacelšanas platformu iebūvi;
3.daļa – Tiskādu sanatorijas internātpamatskolas bērniem ar psihoneiroloģiskām saslimšanām internāta ēkas un ēdināšanas bloka siltumsistēmas rekonstrukcija;

4.daļa – Tiskādu sanatorijas internātpamatskolas bērniem ar psihoneiroloģiskām saslimšanām fizioterapijas un rehabilitācijas telpu vienkāršotā rekonstrukcija;

5.daļa – Adamovas sanatorijas internātpamatskolas bērniem ar psihoneiroloģiskām saslimšanām ēdināšanas bloka, fizioterapijas un rehabilitācijas telpu vienkāršotā rekonstrukcija

Piedāvājumus iesniegšanas vieta – Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601, 17.kabinets (pieņemamā telpa)

Iepirkuma instrukcija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0