Būvniecības darbi Maltas, Tiskādu un Adamovas sanatorijas internātpamatskolās

Publicēts: 14.05.2010

Atjaunots: 10.09.2020

Pašvaldības paziņojumi

Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2010/06ERAF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2010. gada 14.jūnijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets - 1.daļa - Maltas speciālās sanatorijas internātpamaskolas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem katlu mājas rekonstrukcija;
2. daļa - Maltas speciālās sanatorijas internātpamaskolas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem vienkāršotā rekonstrukcija ar pacelšanas platformu iebūvi;
3.daļa - Tiskādu sanatorijas internātpamatskolas bērniem ar psihoneiroloģiskām saslimšanām internāta ēkas un ēdināšanas bloka siltumsistēmas rekonstrukcija;
4.daļa - Tiskādu sanatorijas internātpamatskolas bērniem ar psihoneiroloģiskām saslimšanām fizioterapijas un rehabilitācijas telpu vienkāršotā rekonstrukcija;
5.daļa - Adamovas sanatorijas internātpamatskolas bērniem ar psihoneiroloģiskām saslimšanām ēdināšanas bloka, fizioterapijas un rehabilitācijas telpu vienkāršotā rekonstrukcija
Piedāvājumus iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601, 17.kabinets (pieņemamā telpa)
Iepirkuma instrukcija

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!