Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas izstrāde, siltumsūkņu un saistīto tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana, siltumsūkņu vertikālā ģeotermālā kolektora būvniecība Tiskādu vidusskolas ēkā

Publicēts 17.01.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 28.janvāris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas izstrāde, siltumsūkņu un saistīto tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana, siltumsūkņu vertikālā ģeotermālā kolektora būvniecība Tiskādu vidusskolas ēkā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, 28.kabinets
Kontaktpersona - Brigita Arbidāne, tālr.64607189, e-pasts: brigita.arbidane@rdc.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0