Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Dricānu vidusskolas sporta zāles celtniecība” ietvaros

Publicēts 26.04.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/23ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 9.maijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Dricānu vidusskolas sporta zāles celtniecība” ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0