Būvuzraudzības pakalpojumi Rēzeknes novada vidusskolu rekonstrukcijas būvdarbiem

Publicēts 07.08.2013

Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/15
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 9.septembris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – būvuzraudzības pakalpojumi Rēzeknes novada vidusskolu rekonstrukcijas būvdarbiem
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv

Ar iepirkuma komisijas 29.08.2013. lēmumu (protokols Nr.3) grozīti nolikuma 3.4., 4.1.2.punkti, 4.2.8.punkta “d” apakšpunkts, 6.3.1.punkts, 6.3.2.1.apakšpunkts, 9.1.punkts, 1.pielikuma 2.3.punkts, 2.pielikuma 2.punkta “a” un “b” apakšpunkti.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0