Dace Stikāne tiek virzīta apstiprināšanai Nagļu pagasta pārvaldes vadītājas amatā

Publicēts 23.02.2017
Dace Stikāne

23. februāra Rēzeknes novada domes Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgajā komitejā Dace Stikāne – Nagļu pagasta pārvaldes vadītāja amata pretendente – iepazīstināja deputātus ar sevi un savu redzējumu par Nagļu pagasta attīstību, kā arī atbildēja uz jautājumiem par steidzamāk veicamajiem darbiem un plānotajiem projektiem.

Dace Stikāne ir no kaimiņu – Rikavas – pagasta. Mācījusies Nagļu pamatskolā, Viļānu mūzikas skolā, Rēzeknes 1. vidusskolā. Rēzeknes Augstskolā ieguvusi bakalaura grādu ekonomikā ar kvalifikāciju tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadība. Pēc tam ieguvusi Rēzeknes Augstskolas sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē. Ieprecējusies Nagļu pagastā, ar vīru Aigaru ģimenē audzina trīs dēlus.

Arī līdz šim Dace aktīvi iesaistījusies pagasta dzīvē – gan kopš 2009. gada vadot iedzīvotāju konsultatīvo padomi, gan iesaistoties pašdarbības kolektīvos, gan arī kopā ar biedrību “Skudriņas” īstenojot vairākus projektus, piemēram, rotaļu laukuma izveidi, kā arī rotaļlietu komplekta iegādi vietējiem bērniem. Jāatzīmē, ka biedrība vairākkārt palīdzējusi arī pagasta pārvaldes projektu rakstīšanā un ieviešanā.

Kopš 2001. gada Dace Stikāne strādā par grāmatvedi ģimenes uzņēmumā ZS “Krāces”, kas nodarbojas ar starptautisko kravu pārvadājumiem. 2006. gadā nodibināja arī savu uzņēmumu SIA “LejKrāces”, kas sākotnēji nodarbojās ar transporta un būvniecības pakalpojumiem, taču šobrīd notiek viesu nama būvniecība, lai nākotnē attīstītos arī tūrisma virzienā.

“Ir jāaktivizē iedzīvotāji,” uzsver Dace Stikāne, runājot par plāniem pagasta pārvaldnieces amatā. “Nagļu bērni mācās kādās četrās dažādās mācību iestādēs, tāpēc ir zudusi kopības sajūta. Gribētu organizēt pasākumus, lai vietējie bērni, kuri mācās dažādās skolās, vairāk laika pavada kopā, lai vairāk sajūt sevi kā naglēniešus. Pat ja nākotnē viņi Nagļos nedzīvos, lai Nagļi paliek spilgtā atmiņā un arī aizejot plašajā pasaulē, tiek pieminēti ar labu vārdu.”

Kā pagasta priekšrocības Dace Stikāne minēja bagāto vēsturi un dabas vērtības – Lubāna ezeru, unikālo gājputnu ceļu, pa kuru rudenī pārlido desmitiem gājputnu sugas, savukārt grūtības noteikti sagādās finansiālā puse: “Ir jādomā, ko darīt ar skolas ēku, kas tāpat ir jākurina. Turklāt šobrīd daudziem Nagļu iedzīvotājiem ir smags laiks, jo AS “Nagļi” reorganizācijas dēļ cilvēki tiek atlaisti no darba, un uzņēmuma nākotne ir neskaidra.” Dace Stikāne gan optimistiski atzīmēja, ka Nagļi ir ļoti laba dzīvesvieta arī tad, ja strādā kur citur: “Ceļš līdz Nagļiem ir labs, bērnudārzs ir, uz skolu bērni tiek vadāti, arī dzīvokļi nav dārgi.”

Pēc iztaujāšanas deputāti lēma virzīt Daces Stikānes kandidatūru apstiprināšanai par Nagļu pagasta pārvaldes vadītājas amatā 2. marta Rēzeknes novada domes sēdē.

Kā iepriekš ziņots, 8. februārī uz iedzīvotāju sapulci Nagļu pagastā pulcējās gandrīz 70 pagasta iedzīvotāji, kuri sapulces laikā izvirzīja četrus pretendentus pagasta pārvaldes vadītāja amatam. Trīs pretendenti nolēma atteikties no tālākas dalības konkursā, savukārt Dace Stikāne, novērtējot iedzīvotāju dāvāto uzticību, pieņēma izaicinājumu, kā pat teic, “izkāpt no līdzšinējās komforta zonas un pārbaudīt savus spēkus, strādājot sava pagasta labā.”

Madara Bērtiņa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0