Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 8, Maltā vienkāršota renovācija

Publicēts 27.12.2012
Pašvaldības SIA ,,Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” ir paredzējis slēgt līgumu par ,,Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 8, Maltā, vienkāršotu renovāciju” Eiropas Savienības Fonda Projekta NR.DMS/3.4.4.1.0/12/09/565 ,,Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 8 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.” ietvaros.
Identifikācijas numurs – MDZKSU 2012/03.
Iepirkuma priekšmets – Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 8 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (norobežojošo konstrukciju siltināšanas pasākumi)
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2013.gada 23.novembris
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2013.gada 13.februāris plkst. 11:00
Piedāvājumi jāiesniedz – Pašvaldības SIA ,, Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmumā”, Parka ielā 10,Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads LV-4630
Kontaktpersona: Anna Pinka, tālr.646-31056, e-pasts maltasdzksu@inbox.lv
Atklātā konkursa nolikuma drukāto variantu ar tehnisko dokumentāciju līdz 2013.gada 13.februārim plkst.11:00 iespējams saņemt :PSIA ,,Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” Parka ielā 10, Maltā, Rēzeknes novads LV-4630.
Paziņojums par plānoto līgumu
Paziņojums par grozījumiem
Pašvaldības SIA ,,Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” atklātā konkursa, identifikācijas numurs- MDZKSU 2012/03, Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 8 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (norobežojošo konstrukciju siltināšanas pasākumi) ir veikti grozījumi paziņojumā.
Grozījumu būtība:
Jauni termiņi                                      
IV.3.4) Nosacījumi lai saņemtu iepirkuma procedūras dokumentus: jābūt – 22/02/2013, plkstn.11:00
IV.3.5) Termiņš līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi: jābūt – 22/02/2013, plkstn.11:00
IV.3.8) Piedāvājumu atvēršanas datums ,laiks un vieta: jābūt – 22/02/2013, plkstn.11:00
Paziņojums par grozījumiem : http://iub.gov.lv/pvs/show/306585
Paziņojums par grozījumiem (2) 06.02.2013.
Pašvaldības SIA ,,Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” atklātā konkursa, identifikācijas numurs- MDZKSU 2012/03, Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 8 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (norobežojošo konstrukciju siltināšanas pasākumi) ir veikti grozījumi paziņojumā.
Paziņojums par grozījumiem : http://iub.gov.lv/pvs/show/307734
Paziņojums par grozījumiem
Pašvaldības SIA ,,Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” atklātā konkursa, identifikācijas numurs- MDZKSU 2012/03, Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jaunatnes ielā 8 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (norobežojošo konstrukciju siltināšanas pasākumi) ir veikti grozījumi paziņojumā.
Paziņojums par grozījumiem: http://iub.gov.lv/pvs/show/307874
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0