Izglītības iestādēs skan pirmais skolas zvans

Publicēts 01.09.2017

1. septembris allaž ir kā jaunais gads – priecīgs satraukums un gaidas mijas ar nedrošību un bijību pirms kaut kā jauna un nezināma, kalendāram tiek pāršķirta balta lapa, kurā vēl var ierakstīt visu – sapņus un cerības, uzvaras un zaudējumus. Arī Rēzeknes novada Dricānu vidusskolā 1. septembra rītā skolas aktu zālē pulcējās skolēni, skolotāji, vecāki, lai kopīgi svinēto šo īpašo Jauno gadu – Zinību dienu.

Skolas zvanu savās mazajās rokās ieskandināja pirmklasniece Egita Putniņa, droši turēdamās uz pleca lielajam zēnam Jānim Gorodničijam – viņam šis 1. septembris jau ir divpadsmitais. Dricānu vidusskolas durvis šodien vēra 151 skolēns, no tiem 8 pirmklasnieki un 23 izlaiduma klases audzēkņi.

Skolas direktore Skaidrīte Strode sveica visus Zinību dienā, novēlot veiksmi, izturību un neatlaidību, apgūstot zināšanu virsotnes. Jaunajā mācību gadā Dricānu vidusskolai ir vairākas priecīgas ziņas – skola arī šogad ir saņēmusi starptautisko Zaļo karogu, turpinot skolēnu ekoloģisko audzināšanu. Jau vairākus gadus “Rigvir” holdings sadarbībā ar Vītolu fondu izsludina stipendiju konkursu topošajiem 12. klašu skolēniem ar mērķi sniegt atbalstu centīgiem vidusskolas skolēniem pēdējā mācību gadā, kuri savu nākotni saista ar eksaktajām zinātnēm – medicīnu, farmāciju, ķīmiju vai bioloģiju, tādējādi palīdzot sagatavoties studiju gaitām. Šogad šo stipendiju 10 mēnešus saņems arī Dricānu vidusskolas 12. klases audzēkne Keitija Kindzule.

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra savā uzrunā īpaši sveica gan pirmklasniekus, gan izlaiduma klašu – 9. un 12. klases audzēkņus, kuriem šogad nāksies izvēlēties, kā veidot savu turpmāko karjeru. Jāteic, ka Dricānu vidusskolas absolventiem šajā ziņā ir bijušas labas sekmes – no 17 pagājušā gada absolventiem mācības augstākajās mācību iestādēs turpina deviņi, vairāki jaunieši ir veiksmīgi iestājušies arī Rēzeknes Robežsardzes koledžā un Malnavas koledžā. Dricānu vidusskola ir viena no nedaudzajām Rēzeknes novada vidējām mācību iestādēm, kurā vidējo izglītību var apgūt tālmācībā, un šo iespēju patlaban izmanto 14 jaunieši.

Dricānu pagasta pārvaldes pārstāve Marija Zahare Dricānu pagasta vārdā sveica svētkos, vienlaikus solot  drīzumā novērst neērtības, kas saistās ar nesenajās lietavās applūdušajiem pagasta ceļiem. Uz Dricānu vidusskolu ik rītus ceļu mēro bērni gan no vairākiem Rēzeknes novada pagastiem, gan arī no Rēzeknes pilsētas un pat no Balvu novada Bērzpils pagasta. Skolēnu pārvadāšana notiek ar reisa autobusu, kaut arī Izglītības un zinātnes ministrijas nostāja ir, ka skolēnam ceļā uz skolu jāpavada ne vairāk kā 50 minūtes, kā atzina skolas direktore Skaidrīte Strode, dzīvē tas ne vienmēr notiek un bērniem no tālākajiem apkārtnes pagastiem nereti ceļā jāpavada ap divām stundām. Skolā ir iekārtots internāts, kurā bērni var dzīvot no pirmdienas līdz piektdienai.

Vissvinīgākā un satraucošākā šī diena bija pirmklasniekiem, viņi saņēma savu pirmo dokumentu – skolēnu apliecību — no pašas direktores rokām, Rēzeknes novada pašvaldības dāvāto somu ar mācību līdzekļu komplektu, savukārt 12. klase līdz ar ziediem mazajiem dāvināja ierīces ziepju burbuļu pūšanai, mudinot viņus tepat uz vietas, skolas zālē, kopīgi ar klases audzinātāju Ingūnu Butkāni izpūst sapņu burbuļus visās varavīksnes krāsās.

“Es patiesi lepojos ar mūsu desmito klasi,” – teica skolas direktore Skaidrīte Strode. Tik tiešām, 10. klasē Dricānu vidusskolu par savējo izvēlējušies 18 braši jaunieši gan no Dricāniem, gan no apkārtnes pamatskolām. Katram jaunietim direktore pasniedza simbolisku dāvanu – skolas pildspalvu. 1. klasīte gan šogad nav liela, taču, kā uzsvēra Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, šajā gadā skolas gaitas uzsāka, iespējams, vismazākais pirmklasnieku skaits, jo 1. klasē sāk mācīties 2010. gadā dzimušie bērni, kad Latvijā bija krīzes laiks un bērnu dzimstība jūtami samazinājās. Kā atzina direktore, turpmākajos gados ir cerība, ka pirmklasnieku skaits tomēr palielināsies. Cerīga tendence ir arī tā, ka vairākās Rēzeknes novada skolās šogad mācās bērni no ģimenēm, kuras ir atgriezušās Latvijā no ārzemēm.

1. septembrī Rēzeknes novada 20 vispārizglītojošās skolās (kopā ar speciālajām skolām un pirmsskolām) mācības uzsāka 2241 bērni, no tiem 128 pirmklasnieki. Trīs novada izglītības iestādes – Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde, Verēmu pamatskola un Maltas vidusskola būs pilotskolas, kurās tiks adaptēti jaunie kompetenču izglītības standarti, ar nākamo mācību gadu tie pakāpeniski tiks ieviesti visās skolās atsevišķos klašu posmos, vairāk pievēršot uzmanību radošumam, praktiskam apgūto zināšanu pielietojumam ikdienā.

“Darba šogad būs daudz. Vai mēs no tā baidāmies?” – saviem audzēkņiem un visiem klātesošajiem jautāja Dricānu vidusskolas 1. klases audzinātāja Ingūna Butkāne. Mazie dricānieši uz šo jautājumu atbildēja ar skanīgu “Nē!”.

Anna Rancāne

Autores foto

Fotogalerija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0