Dzīvojamās mājas Miera ielā 10, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, jumta remonts

Publicēts 17.08.2017

Iepirkuma identifikācijas Nr. – SPP 2017/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 30.08.2017
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643
Iepirkuma priekšmets – „Dzīvojamās mājas Miera ielā 10, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, jumta remonts”
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Stružānu pagasta pārvalde, Miera iela 14a, Strūžāni, Stružānu pagasta pārvalde, Rēzeknes novads, LV – 4643
Kontaktpersona – Vilis Tutins, info@struzani.lv, tālr. 20211133

Iepirkuma nolikums
Būvdarbu apjomi
Šķērsgriezumi

Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0