Ēkas vienkāršotās renovācijas darbi objektā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē "Jāņtārpiņš""

Iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2014/17
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.09.2014. līdz plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: ēkas vienkāršotās renovācijas darbi objektā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pirmsskolas izglītības iestādē "Jāņtārpiņš""
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A,Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Edgars Blinovs tel.26128599, e-pasts : info@ozolaine.lv
1 Visparbuvniecibas darbi -BA-OzolainesPII
2 Ventilacija -BA-OzolainesPII
Nolikums_buvdarbi_Jantarpins_Ozolaine_2014
Ozolaine_FINAL
Ozolaine_Tehniskas apsekosanas atzinums_
27.02
Paskaidrojumu raksts Ozolaines PII AVK.
Tehniskais projekts
Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Līgums
Vienošanās pie līguma

Click to listen highlighted text!