Ēnu diena Rēzeknes novada pašvaldībā

Publicēts 13.02.2015
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs ar ēnām Karinu Avdeviču (Varakļānu vidusskola), Mariju Satibaldijevu (RMDV) un Danu Dobrovoļsku (Malnavas koledža)

11. februārī Rēzeknes novada pašvaldībā norisinājās jau par tradīciju kļuvušais skolēnu karjeras izglītības pasākums „Ēnu diena”. Iespēju uz brīdi iejusties pašvaldības darbinieka „ādā”, kā arī vairāk uzzināt par speciālistu ikdienu un darba pienākumiem izmantoja 17 jaunieši. „Ēnas” bija gan domes priekšsēdētājam, gan projektu koordinatoriem, juristiem, būvdarbu vadītājiem, kultūras metodiķei un citiem darbiniekiem.

Visvairāk „ēnotāju” bija no Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas, tāpat tika pārstāvēta arī Varakļānu vidusskola, Ciblas vidusskola, Degumnieku pamatskola, Rēzeknes 1. vidusskola, Rēzeknes Valsts ģimnāzija un citas skolas.

Vairāku stundu garumā, sekojot līdzi darbinieku gaitām un ikdienas pienākumiem, „ēnotāji” atzina, ka darba diena esot bijusi interesanta un piepildīta. Domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca „ēna” Dana Dobrovoļska no Malnavas koledžas pastāstīja: „„Ēnojot” sapratu, cik saspringts ir vadītāja dienas ritms, un cik atbildīgs ir šis amats. Domes priekšsēdētājam jāmāk orientēties visdažādākajos jautājumos, tostarp par būvniecību, sociālo sfēru, izglītību un kultūru.” „Turklāt jāprot par šiem atšķirīgajiem jautājumiem kā līdzīgs ar līdzīgu runāt gan ar katras jomas profesionāļiem, gan ar žurnālistiem, gan arī ar pašvaldības iedzīvotājiem, kuri var pienākt klāt un apvaicāties par kādu viņiem sasāpējušu jautājumu,” piebilda otra domes priekšsēdētāja „ēna” Marija Satibaldijeva no Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas.

Akcijas ietvaros skolēni ne tikai sekoja līdzi ikdienas darbiem, bet arī ar savām idejām iesaistījās darba procesā, kā arī varēja rast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, lai labāk saprastu, vai šāds darbs nākotnē būtu piemērots.

Jāatzīmē, ka „Ēnu diena” ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu un četru līdz sešu stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas akcijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum, kā arī demonstrētu saistību starp izglītību un karjeru, rosinot skolēnus nopietni pievērsties mācībām. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, akcija sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Infografika par Ēnu dienu

Domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca sarunā ar Maltas pagasta pārvaldes vadītāju Vitāliju Skudru iesaistās arī Ārējo sakaru organizatore Laura Ieviņa ar Būvdarbu vadītājs Kristaps Kaļva ar Rēzeknes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors Aldis Ciukmacis ar Kultūras metodiķe Ināra Grietiņa ar

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0