Gaigalavas kultūras namā notika Rēzeknes deju apriņķa koncertskate “Jautrais sadancis”

Publicēts 18.01.2019

Tautas deja – tā nav tikai soļu, ornamentu un rakstu kombinācija, tas ir kopīgs spēks, tā ir saikne ar tautas gara vērtībām, tā ir senču viedums un dzīvesziņa, kas tiek nodota no paaudzes uz paaudzi. Mūsu gara spēku uzlādē arī svētki – kad pulcējamies kopā, dziedam, dejojam, notverot kopības sajūtu un daloties pozitīvās emocijās. Prieks par to, ka izskanot Dziesmu un deju svētkiem, dejotāji nav paguruši savā radošajā darbībā, bet ar sparu turpina darboties un apgūt jaunu repertuāru.

Sadancī 12. janvārī piedalījās 21 kolektīvs no Rēzeknes novada, Rēzeknes pilsētas un Viļānu novada: Gaigalavas pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Krēslīte” (vad.Maira Gribuste), Nautrēnu pagasta jauniešu deju kolektīvs „Troks voi” (vad.Ingūna Ludborža), Strūžānu pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Dzieti” (vad.Vanda Ķebe), Nagļu pagasta tautas nama jauniešu deju kolektīvs „Pipareņš” (vad.Laura Ābola), Feimaņu pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Vīmyns” (vad.Guntis Tjarvja), Rēzeknes tehnikuma jauniešu deju kolektīvs „Oira” (vad.Gunta Sidorova), Viļānu kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Austra” (vad.Lūcija Kukaine), Kaunatas pagasta tautas nama jauniešu deju kolektīvs „Rasa” un vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kaunata” (vad.Alla Silova), Čornajas pagasta Ratnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Juris” (vad.Gunta Sidorova), Maltas pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rutuļi” (vad.Ruta Mika), Vērēmu pagasta tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kūzuls” (vad.Vineta Āboliņa), Dricānu pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Jumalēni” un vidējās paaudzes deju kolektīvs „Jumalo” (vad.Silvija Bokta), Lendžu pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Ūdzeņa” un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ūdzeņa” (vad.Marika Vaičule), Rēzeknes pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” vidējās paaudzes deju kopa “Vadži” (vad. Inga Peļņa) un vidējās paaudzes deju kopa „Dziga” (vad.Ilmārs Dreļs), Rēzeknes pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas jauniešu deju kopa “Dziga” (vad.Inga Žirgule), Lūznavas pagasta senioru deju kolektīvs “Lūznava” (vad.Iveta Alika), Viļānu kultūras nama senioru deju kolektīvs “Kūmys”, (vad.Ilmārs Dreļs).

Šogad ir brīva repertuāra izvēle, tāpēc arī dejotāju sniegumu vērtēja neatkarīgā skatītāju žūrija, kuras sastāvā bija Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Puste un Gaigalavas kultūras nama pašdarbnieki – amatierteātra „Optimisti” režisore Ilze Vugule, amatierteātra „Bykovīši” un deju grupas „Raffaello” dalībnieces Gunta Spīča un Mārīte Vabale, amatierteātra „Bykovīši” un „Apīnis” dalībnieks Roberts Voits, jauniešu centra „Enjoy” dalībniece Laima Kolneja un vadītāja Marika Skābarde. Žūrija ne tik daudz vērtēja dejas tehnisko sagatavotību, bet centās atrast dejas dvēseli – to būtiskāko, kas viņus, kā skatītājus, dejā uzrunāja. Vairums atzina, ka svarīgākais, ko pamanām ir dejotāju emocijas, prieka dzirksts, smaids, kurš tiek veltīts partnerim, skatītājiem un saņemtais vēstījums – mums patīk tas, ko darām. Pēc skatītāju žūrijas vērtējuma, katrā deju kolektīvu kvalitātes grupā izvirzījām savus favorītus. Rēzeknes novada pašvaldības kultūras nodaļa bija sarūpējusi dāvaniņas, kuras pasniedzām B grupā – JDK „Dziga”, JDK ”Austra” un JDK „Vīmyns”, C grupā- JDK ”Ūdzeņa” un JDK „Piparenš”, D grupā – VPDK „Dziga”, E grupā – VPDK „Kūzuls”, F grupā – „Lūznava”.

Savu redzējumu un novēlējumu dejotājiem izsaka Ilze Vugule: „Visi deju kolektīvi parādīja augsta līmeņa sagatavotību. Kolektīvu un tā vadītāju lielais darbs izpaudās katrā priekšnesumā, jo deju soļi vedās viegli, raiti, saskanīgi un dejotprieks aizrāva līdzi zālē sēdošos. Acis priecēja saskanīgie, krāšņie un katrai dejai pieskaņotie tērpi un atribūti. Ja skatītāju bieži vien visspēcīgāk uzrunā raksturdejas ar dažādu tēlu iesaistīšanos, temps un humors, tad šoreiz ar patiesu aizrautību varēja lūkoties arī lēnu deju rakstos. Visa gada garumā vēlam lustīgu sadancošanos dejotājiem un deju kolektīvu vadītājiem daudz ideju jaunu deju rakstu veidošanā!

Lai skan krellītes, viz vainadziņi,
Lai dimd zābaki dancojot(i)! ”

Pasākuma noslēgumā pateicības rakstus un veicināšanas balvas kolektīviem pasniedza Rēzeknes novada kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne un Rēzeknes apriņķa deju virsvadītājs Ilmārs Dreļs. Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Puste pateicās kolektīviem par skaisto koncertu un izteica vēlmi redzēt dejotājus tikpat kuplā skaitā, aicinot pie mums viesoties arī turpmāk. Par lustīgu mūziku ballītē gādāja Zintis Krakops.

Paldies kolektīviem un vadītājiem par ieguldīto darbu aizraujošās, prieka piepildītās koncertprogrammas sagatavošanā! Lai laimīgs, veiksmīgs un radošs gads!

 

Gaigalavas kultūras nama vadītāja Valentīna Deksne

Lauras Sarnovičas foto
Fotogalerija

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0