Gaigalavas pagasta Strūžānu ciema nosaukumu nemainīs

Publicēts 18.04.2018

Gaigalavas pagasta Strūžānu ciema Sabiedrisko aktivitāšu centrā “Strūžānu skola” telpās 17. aprīlī notika sabiedriskās apspriešanas sanāksme par iespējamo Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta Strūžānu ciema nosaukuma maiņu uz Vecstrūžāni. Uz sapulci bija ieradušies 29 iedzīvotāji. Sapulcē piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības priekšsēdētājs Monvīds Švarcs un Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Valentīna Puste.

Pēc viedokļu uzklausīšanas un pamatojoties uz iedzīvotāju aptaujas datiem, Rēzeknes novada pašvaldības priekšsēdētājs Monvīds Švarcs apliecināja, ka nav pamatojuma Rēzeknes novada domei izskatīt jautājumu par Strūžānu ciema nosaukuma maiņu.

Rēzeknes novada pašvaldībā 2018. gada 16. martā saņemts Gaigalavas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekļu Pētera Namsona un Jolantas Mihailovas iesniegums (reģistrācijas Nr.3.2./35) ar priekšlikumu izskatīt jautājumu par Gaigalavas pagasta Strūžānu ciema nosaukuma juridisko likumību.

Sabiedriskā apspriešana par iespējamo Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta Strūžānu ciema nosaukuma maiņu uz Vecstrūžāni tika noteikta no 2018. gada 17. marta līdz 17. aprīlim. Paziņojums par publisko apspriešanu tika ievietots Rēzeknes novada mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un izvietots uz ziņojumu stendiem Gaigalavas pagasta pārvaldē, Strūžānu ciemā un sabiedrisko aktivitāšu centrā “Strūžānu skola”.

Sabiedriskās apspriešanas laikā kopā saņemtas 50 aptaujas lapas: Gaigalavas pagasta pārvaldē saņemtas divas aptaujas lapas un Strūžānu aktivitāšu centrā saņemtas 33 aptaujas lapas no Strūžānu ciema iedzīvotājiem, kopā 35, kurās tika noraidīta Strūžānu ciema nosaukuma maiņa uz Vecstrūžāni.

Galvenie viedokļa pamatojumi:

1) Saglabāt vēsturisko ciema nosaukumu “Strūžāni”;

2) Nevēlas mainīt adresi;

3) Vēsturiski Strūžānu ciema nosaukums ir jau no 17.gs., ja vēlas mainīt nosaukumu, tad to lai dara Jaunstrūžāni.

Sabiedriskās apspriešanas laikā Gaigalavas pagasta pārvaldē saņemtas piecas aptaujas lapas un Strūžānu aktivitāšu centrā desmit aptaujas lapas no Strūžānu ciema iedzīvotājiem, kopā 15 aptaujas lapas, ar atbalstu Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta Strūžānu ciema nosaukuma maiņai uz Vecstrūžāni.

Galvenie viedokļa pamatojumi:

1) Blakus ir tāds pats ciema nosaukums;

2) Bieži rodas pārpratumi ciema atrašanai, jo blakus ir tāds pats ciema nosaukums;

Iedzīvotāji tika informēti, ka Strūžānu ciema nosaukuma likumiskā lietošana notiek saskaņā ar Gaigalavas pagasta padomes 2001. gada 3. jūlija lēmumu (protokols nr.7, VII.§.) “Par ciemu un apdzīvotu vietu nosaukumiem”, kurā apstiprināts ciema nosaukums “STRŪŽĀNI” (klasifikatora kods 100207306), kas atrodas Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā. Informācija ir publiski pieejama un atrodama interneta vietnē www.kadastrs.lv un arī turpmāk paliek spēkā ciema nosaukums “Strūžāni”.

Informāciju sagatavoja SAC “Strūžānu skola” vadītāja Jolanta Mihailova.

Latvijas radio sižets

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0