Greivuļu rekreācijas dabas takas tehniskā projekta izstrāde

Publicēts 27.05.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 7.jūnijs plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Greivuļu rekreācijas dabas takas tehniskā projekta izstrāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0