Griškānu pagasta autoceļu “Janapole – Janapoles ciems”, “Staroščiki – Tuči – Janapole”, Dreizi – Vipinga” un Jaunās ielas rekonstrukcija (pārtraukts)

Publicēts 22.06.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/29ELFLA
Iepirkuma priekšmets - Griškānu pagasta autoceļu “Janapole – Janapoles ciems”, “Staroščiki – Tuči – Janapole”, “Dreizi – Vipinga” un Jaunās ielas rekonstrukcija
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 4.jūlijs plkst.14.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese -  Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzeknes, LV – 4601
Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne
Kontaktpersona  -  Irēna Gžibovska, t.29465766
E pasts info@griskani.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0