„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 „„RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””

Publicēts 23.08.2017

Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas juristei Ivetai Ladnajai uz e-pastu iveta.ladna@rezeknesnovads.lv līdz 2017. gada 29. augustam.

Saistošo noteikumu projekts
Paskaidrojuma raksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0