Grozījumu projekts saistošajos noteikumos Nr. 41 „Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā”

Publicēts 24.02.2012
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus un ieteikumus līdz 29.februārim var sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rdc.lv.
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0