In Memoriam. Valentīna Bruzgule (07.07.1938.-03.04.2016.)

05.04.2016

Kultūra

3. aprīļa rītā mūžībā aizgājusi ilggadējā Franča Trasuna muzeja „Kolnasāta” direktore Valentīna Bruzgule.
Dzimusi 1938. gada 7. jūlijā Krāslavas rajona Andzeļu pagastā. Pēc pamatskolas beigšanas studējusi Rēzeknes pedagoģiskajā skolā un Latvijas Universitātes vēstures fakultātē. 20 dzīves gadus ir veltījusi pedagoģijai, strādājot dažādās lauku skolās, bet viņas mūža ieguldījums un sirdsdarbs saistās ar Latgales kultūrvēstures izpēti un Trasunu dzimtas popularizēšanu un piemiņas saglabāšanu. No 1976. līdz 1984. gadam bija Rēzeknes rajona un pilsētas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektore, rūpējās par novadnieku piemiņas vietu un arhitektūras pieminekļu apzināšanu un atjaunošanu.
Aktīva Atmodas laika dalībniece, apbalvota ar 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.
Būdama Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektore Atmodas laikā sāka izrādīt interesi par Franci Trasunu un viņa dzimtajām mājām „Kolnasāta”. Viņas aktivitāšu rezultātā tika dibināts F. Trasuna muzejs „Kolnasāta”, kuru Valentīna vadīja no 1994. gada līdz pat 2015. gadam. Savas profesionālās darbības laikā rūpējās par F. Trasuna darbības popularizēšanu, dzimto māju saglabāšanu un atjaunošanu. Pateicoties Valentīnas entuziasmam un neatlaidībai, ir saglabāta Latgales lauku sētas kultūrvide, kas muzejā „Kolnasātā” ir pieejama Sakstagala pagasta viesiem un muzeja apmeklētājiem. Darbs muzejā Valentīnai bija mūža darbs, kas sniedza gandarījumu, deva iedvesmu jaunu ideju realizēšanai un bija galvenais rūpju objekts. 21 gadu viņa veltīja muzejam, par kuru pati izteicās: „Kolnasāta” ir manas otrās mājas, mans darbs un mana ikdiena”.
Pirms 20 gadiem bija iniciatore folkloras kopas „Kolnasāta” dibināšanai, tad Sakstagala sieviešu kluba „Īveņa” izveidošanai, kā arī biedrības „Visu, Tev, Franci Trasun” dibināšanai un vadīšanai ar mērķi pilnveidot un attīstīt muzeja infrastruktūru, piesaistot finansējumu no ES fondiem.
Valentīnas ieguldījums ir pamanīts un novērtēts valsts un pašvaldības līmenī, saņemti sekojoši apbalvojumi:
- 2001. gadā - Lielā Folkloras gada balva;
- 2003. gadā - LR Kultūras ministrijas prēmija muzeju jomā;
- 2004. gadā - Triju Zvaigžņu ordeņa sudraba Goda zīme.
- 2011. gadā - Lāčplēša goda zīme par izcilu ieguldījumu Latvijas neatkarības atgūšanā, ilggadīgu, izcilu darbu Latvijas, Latgales pedagoģijas sistēmā, darbību Latgales kultūras un vēsturisko pieminekļu apzināšanā, patriotisko darbu jauniešu audzināšanā, visaptverošu sasniegumu Latgales novada vēsturisko, etnogrāfisko materiālu apkopošanā, saglabāšanā.
- 2015. gada 18. novembrī - Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības raksts par profesionāla, godprātīga un radoša darba devumu nominācijā “Kultūra”.
Mums, muzejniekiem, F. Trasuna piemiņas sargātājiem, Valentīna vienmēr būs piemērs, kādam jābūt sava darba cienītājam, kā jāizturas pret saviem darba pienākumiem.
Muzejnieku saime Valentīnu Bruzguli pazina un vienmēr paturēs dziļā cieņā kā pašaizliedzīgu, enerģisku, neatlaidīgu, zinošu, godprātīgu un atsaucīgu vadītāju, kolēģi un cilvēku ar izteiktu latgaliskā patriotisma garu.
Zīmīgi, ka zemes klēpī Valentīnu guldīs Rēzeknes Miera ielas kapos pie Bruzguļu dzimtas atdusas vietas, kas ir iepretī dižā novadnieka F. Trasuna kapa vietai.
Izsakām dziļu līdzjūtību aizgājējas tuviniekiem.
Atvadīšanās no Valentīnas Bruzgules 7. aprīlī, plkst. 10.00 no Rēzeknes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcas.
Franča Trasuna muzeja „Kolnasāta” kolektīvs

Click to listen highlighted text!