IN MEMORIAM. Vladimirs Tihomirovs (1950. gada 22. janvāris – 2015. gada 21. novembris)

Publicēts 23.11.2015

Pār tavu sirdi un darbīgo mūžu
Zemes māte nu villaini segs…
/Naula Dzirkale/ 
21. novembrī, 65 gadu vecumā mūžībā aizgājis Vladimirs Tihomirovs – ilggadējais Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs, godīgs un izpalīdzīgs cilvēks, gādīgs, mīlošs vīrs un tēvs.

Vladimirs Tihomirovs dzimis Audriņu pagastā. 1965. gadā, pēc Audriņu astoņgadīgās skolas beigšanas, mācījies Rēzeknes 3. vidusskolā. 1967. gadā iestājās Ļeņingradas Augstākajā jūras skolā, ko ar labām sekmēm pabeidza 1972. gadā. Uzreiz pēc tam tika norīkots darbā Baltijas jūras kuģniecībā, kur strādāja septiņus gadus. No 1979. gada līdz 1986. gadam dzīvoja Igaunijas ostas pilsētā Hāpsalu, kur strādāja vietējā celtniecības organizācijā. Ilgas pēc dzimtenes izrādījās stiprākas, un 1986. gadā Vladimirs atgriezās dzimtajā Audriņu pagastā. Sākumā Vladimirs strādāja par galveno enerģētiķi saimniecībā “Audriņi”, jau pēc gada tika ievēlēts par kompartijas organizācijas sekretāru. No 1991. līdz 1994. gadam pildīja priekšsēdētāja vietnieka pienākumus SIA “Audriņi”. 1994. gadā tika ievēlēts par Audriņu pagasta padomes priekšsēdētāju. Ar lielu atbildību un uzņēmību Vladimirs Audriņu pagastu vadīja 20 gadus, līdz 2014. gadā devās pelnītā atpūtā. Spilgtākais apliecinājums Vladimira Tihomirova nozīmīgajam ieguldījumam Audriņu pagasta attīstībā un viņa darba augstajam novērtējumam no pagasta iedzīvotāju puses ir tas, ka, pagasta iedzīvotāju sapulcē pirms Vladimira došanās pensijā, visa zāle piecēlās kājās un ar aplausiem pavadīja ilggadējo vadītāju.

Līdzcilvēki un kolēģi Vladimiru raksturo kā allaž godīgu, saprotošu un atsaucīgu cilvēku, kurš pret visiem izturējās ar cieņu un nevienam neatteica palīdzību vai padomu. Vladimirs bija zinošs un daudz lasīja, tāpēc labi orientējās gan darba, gan sadzīves lietās, gan arī politikā. Vladimirs mīlēja atrasties dabas tuvumā. Vislabākā atpūta viņam bija darbs piemājas dārzā un sēņošana vietējos mežos. Mēdz teikt, ka dzīves laikā vīrietim ir jāuzceļ māja, jāiestāda ābeļdārzs un jāizaudzina dēls – to visu Vladimirs ir izdarījis.

Skumju brīdī esam kopā un izsakām visdziļāko līdzjūtību Vladimira Tihomirova dzīvesbiedrei Zojai, dēlam Andrejam, radiniekiem, kolēģiem un draugiem.

Atvadīšanās no Vladimira Tihomirova notiks ceturtdien, 26. novembrī pulksten 10.00 Rēzeknes Vissvētākās Dievdzemdētājas piedzimšanas pareizticīgo baznīcas. Zemes klēpī Vladimirs Tihomirovs tiks guldīts Audriņu kapsētā.

Rēzeknes novada pašvaldība

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0