Iztīrīta Pūpolu ūdenskrātuve un ierīkoti gājēju celiņi Ozolaines pagasta Bekšu ciemā

Publicēts 19.05.2014

19.maijā ekspluatācijā nodots projekts „Pūpolu ūdenskrātuves tīrīšana un gājēju celiņu ierīkošana (pieguļošās apkārtējās vides labiekārtošanas pasākumu ietvaros) Bekšu ciemā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā”. Projekta rezultātā tika veikti ūdenskrātuves tīrīšanas darbi, grāvja ierīkošana, izstrādātās grunts pārvietošana, peldvietas ierīkošana, gājēju celiņu ierīkošana, augsnes virskārtas izstrāde gājēju celiņu trasēs, smilts pamatnes ierīkošana, pastāvošo būvju demontāža, kājnieku laipu ierīkošana, vides sakārtošana, tostarp zāles sēja un citi darbi.

Jāatzīmē, ka projekts tika aizsākts 2011.gadā, kad būvprojektētājs Andris Indāns (būvprakses sertifikāts Nr.45-245) pēc Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes pasūtījuma sagatavoja Tehnisko projektu.Pēc veiksmīgi realizētas iepirkuma procedūras par uzvarētāju kļuva SIA „Rēzeknes meliorators”. 2013.gada 12.augustā tika noslēgts līgums par Pūpolu ūdenskrātuves tīrīšanu un gājēju celiņu ierīkošanu Ozolaines pagasta Bekšu ciemā. Līguma kopējā summa sastādīja 90622,56 EUR.

Vēlamies pateikties bijušajai Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājai Zinaīdai Skredelei par šo ideju, kura tika veiksmīgi īstenota.

Aicinām visus Ozolaines pagasta iedzīvotājus izmantot iespēju pavadīt brīvo laiku sakoptajā teritorijā. Tāpat arī aicinām rūpīgāk attiekties pret apkārtējo vidi, jo tas ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas ietekmē mūsu dzīves, darba kvalitāti un palīdz veselīgi un pilnvērtīgi attīstīties mūsu bērniem. Ja nav iespējas uzkopt kādu teritoriju, tad vismaz centieties nepiegružot to.

Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0