Kancelejas un saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde 2011.gadā

Publicēts 28.02.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/14
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 8.marts plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Kancelejas un saimniecisko preču, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde 2011.gadā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rdc.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0